HUND PÅ NETT

Canis
Hund i sentrum
Hund i fokus
Manimal
Fjellanger hundeskole


TIPS OM HUND

Treningstips


Lær hunden å gå bak

Les mer...


TURDAGBOK


FØLG OSS PÅ FACEBOOK

 

 

Hoggormtid

Våren er her og hoggormen har våknet av vinterdvalen. Vi skal selvfølgelig ikke slutte å gå i skog og mark av redsel for hoggormen. Men et bitt kan være alvorlig både for folk og hunder og da gjelder det å vite hva man skal gjøre.

Skrevet av Kari Isingrud, 29.04.2006 - 14:03:54


Hoggormens levesett
Hoggormen lever i åpent skogsterreng, på hogstflater, enger, myrer og på lyngheier. Best trives den i solvente lier og bakker, der den ligger sammenrullet og koser seg i solskinnet. Den har gjerne tilhold i nærheten av steingjerder, steinurer, tett vegetasjon eller annet skjul. Lokalt kan forekomsten av hoggorm variere veldig. I et område er den kanskje ikke å finne, mens den i et tilstøtende område f.eks. på den andre siden av en bekk eller et vann er ganske vanlig å se. Noen mener at hoggormen ikke liker maur og at den derfor holder seg unna steder med mye maur.

Slanger er vekselvarme dvs. at kroppstempera-turen påvirkes av lufttemperaturen. Når det er kaldt i været er de trege i og hoggormen er avhengig av en viss temperatur før den kommer frem fra sitt skjulested. I Norge kommer ormen ut av vinterdvale i april og kan påtreffes til ut i oktober. Den er mest aktiv om dagen, men på varme sommerdager kan den også påtreffes tidligere om morgen og om kvelden. Hoggormen vil vanligvis krype unna når mennesker og dyr nærmer seg, men dersom den blir trått på eller man er kommet for nær kan den hogge. En godt soloppvarmet orm kan være rask i bevegelsene og raskere til å hogge. Hoggormen hveser når den føler seg truet. Det signalet bør man respektere  – det vil også de fleste hunder gjøre.

Gifttennene hos huggormen er små (3-4 mm) og den kan ikke hugge gjennom skotøy eller ekstra tykke strømper. En hund med tykk pels vil være noe bedre beskyttet enn en kortpelset.

Hvor farlig er hoggormbitt?
Ikke alle bitt er like farlige. Det kan variere hvor mye gift som sprøytes inn og hele 30 % av hoggormbittene er såkalte tørrbitt der det ikke sprøytes inn gift i det hele tatt. Giftmengden er som regel atskillig mindre ved bitt i forsvar enn ved avliving av byttedyr. Bittstedet vil også ha betydning for hvor alvorlig det er. Bitt i ekstremiteter kan være mindre farlig enn bitt i hals- og hoderegionen, men hvis bittet treffer en blodåre spres giften raskt i kroppen og kan medføre større skade enn hvis bittet bare treffer vev. 

Hoggormbitt kan være alvorlig spesielt for barn og hunder. Ahus.no skriver at hos mennesker forekommer moderat til alvorlig forgiftning hos 20-30 % av de pasientene som innlegges, og at barn er mer følsomme overfor giften enn voksne. Det finnes ikke entydige tall for hvor mange hunder som dør av hoggormbitt, men det hender at hunder dør selv ved riktig førstehjelp og rask veterinærbehandling.

Hoggormgiftens virkning – symptomer på bitt
En hund som blir bitt vil normalt skvette til og skrike. Et huggormbitt sees som to små runde prikker med 3-7 millimeters avstand, og det vanligste er at hunder blir bitt i snuten eller på bena. Hoggormgiften består av ulike enzymer som i første hånd påvirker blodet og blodkarene lokalt: Det oppstår blødninger i det omkringliggende vevet. Symptomer rundt bittstedet er smerter, hevelser, varme og rødme. Slike reaksjoner opptrer som regel meget raskt.

HOGGORMREGLER
FOR HUNDEEIEREN

  1. April til oktober er hoggormtid i Sør-Norge
  2. Når du går i utpreget hoggormterreng kan det være lurt å la hunden gå bak deg. Du har selvfølgelig godt fottøy slik at ormen ikke kan skade deg…
  3. Hoggormen elsker varmen, mens hunden din liker det litt kjølig. Om sommeren er det altså flere grunner til å legge hovedturen til kjøligere tider på døgnet f.eks. tidlig om morgenen eller i kveldingen.
  4. Hvis hunden blir bitt, hold den mest mulig i ro og kom deg raskt til veterinær
  5. Ikke la hoggormen ødelegge turgleden for deg – det er tross alt sjelden at hunder blir bitt.

Fakta om hoggormen

Hoggormen lever i Sør-Norge og er funnet opptil 1000 meter over havet og så langt nord som Rana i Nordland. Den er vanligvis mellom 50 og 70 cm og veier 150-200 g.

Fargen varierer fra lys grålig til brunlig, brunsvart og nesten helt svart. Den er lettest å gjenkjenne på det karakteristiske mørke sikksakkbåndet langs ryggen, men dette kan være vanskelig å se på de svarte hoggormene. Øyets pupill er en vertikal spalte.

Hoggormen blir kjønnsmoden når den er 3-5 år. Paringen skjer om våren. Drektighetstiden er 60-100 dager, og hunnen føder opp til 20 unger i juli-september.

Føden består av smågnagere, spissmus, frosk, firfisler og fugleunger.

Hoggormen er fredet.

 

Giften kan spres via blodbanene og føre til mer alvorlige reaksjoner. Symptomer på dette vil som regel komme innen en time, og kan forverre seg over 2-3 døgn. Dette kan være at den lokale hevelsen brer seg til hele lemmet eller hele kroppen. Oppkast, magesmerter og diare kan forekomme. Ved spredning til lymfekjertlene vil disse hovne opp. Giften påvirker også nervecellene. Dette kan føre til forstyrrelser i hjerterytme og åndedrett. Høy puls og sjokkreaksjoner, anemi og koaguleringsforstyrrelse, skade på lever og nyrer, og skade på hjertemuskulatur kan forekomme.

Hvis det ikke har oppstått noen reaksjon innen 6-8 timer, kan man anta at det har vært et tørrbitt og at det ikke vil oppstå noen alvorlige symptomer.  

Førstehjelp og behandling ved huggormbitt
Alle barn bør observeres på sykehus etter hoggormbitt, og alle hunder bør sjekkes av veterinær så raskt som mulig.  

Personer og hunder som er bitt av huggorm skal holde seg mest mulig i ro. Bittstedet skal ikke røres – man skal altså ikke klemme, skjære og suge på bittstedet. Barn og hunder bør om mulig bæres.

Etter hoggormbitt vil hunden få væske intravenøst hos veterinær for å motvirke blodtrykksfall og for å få giften raskere ut av kroppen. Behandlingen kan måtte gis over flere dager. I tillegg får hunden behandling avhengig av de symptomer som oppstår.

Veterinærer er ikke helt enige om det er riktig å gi prednisolon (hoggormtabletter) eller ikke. Medikamentet ble sluttet brukt på mennesker for 10 år siden. Forskere ved Norges veterinærhøyskole sier at det ikke finnes holdepunkter for å anbefale bruk av Prednisolon og en av disse, Birgit Ranheim, advarer mot bruk av medikamentet i Hundesport nr. 4 2006.  

Smådyrakuttens nettside anbefaler pr. 17.04.2007 følgende førstehjelp ved hoggormbitt:

  1. Om bitt i hode/nese/hals gi prednisolon tablett(er) 1-2mg/kg. (Snakk med oss om hvilken mengde din hund/katt skal ha) Om bitt i et ben eller annen plass på kroppen kan man avvente med medisiner. Hold dyret i strikt ro!
  2. Bær hunden, eller gå i rolig tempo til bilen.
  3. Oppsøk dyrlege akutt.

Man bør følge opp hunder og katter bitt av huggorm med jevnlige kontroller hos dyrlege. 10 - 20%  av huggormsbitte hunder sliter med senskader, 2 - 5 % av hund og katt bitt av huggorm dør!  http://www.smadyrakutten.no/Huggormbitt.html

 

Kilder:
Norsk Folkehelseinstitutt: http://www.fhi.no/eway/default0.asp?pid=223&oid=0&e=0&trg=Area
_4739&MainArea_4320=4498:0:15,1220:1:0:0:4320;4349;::0:0:0&
ContentArea_4498=4504:0:15,1784:1:0:0:4320;4498;::0:0:0&Area
_4504=4739:0:15,1782:1:0:0:4320;4498;4504;::0:0:0&Area_4739=4336:
56226::1:4752:1:4320;4498;4504;4739;::10:0:0
Hentet 28042006

Akershus Universitetssykehus. http://www.ahus.no/modules/module
_123/proxy.asp?C=423&I=3782&D=2&mids
= Hentet 28042006

Solheim, Roger. 2003. Bitt av hoggorm i Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1886-8http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa _lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=845232
Hentet 28042006

Store norske leksikon. Hoggorm.           
http://www.snl.no/article.html?id=596380 Hentet 28042006Friluftsliv med hund

På disse sidene finner du artikler om friluftsliv med hund, og tilbud om turer og kurs.

Rammen rundt våre kurs er en tur i flott natur. Underveis har vi teori og praktisk trening av hund. Kursene omfatter både morsomme aktiviteter og den hverdagslige turdressur som er så viktig for å gjøre turen hyggelig. Vi bruker positive treningsmetoder og legger stor vekt på sosialt samvær, naturopplevelser og turglede både hos hund og eier.

NYHETER

Siste - Folk i friluft
- Hytter for alle

Siste - Natur og kultur
- Nyheter kommer

Siste - Friluftsliv med hund
- Trening og problemløsing
- Nærtur i regnvær
- Utdanning i hundefag
- Miljøtrening og sosialisering...
- Hunder forstår mennesker...

- Nye krav til hundehold...
- Hunder i stor hage...

TURER OG KURS

Nyheter kommer...

REDAKSJONELT STOFF

Vi levererer gjerne artikler og bilder til aviser, blader eller andre interesserte.

Blant våre kunder er
- Hundesport
- Romerikes Blad
- Varingen
- Norsk Polarhundklubb
- Amerikansk bulldogklubb Norge

Kontakt oss