På streif logo

HELSE - STELL - ERNÆRING

hoggorm

Hoggorm

Hoggormtips

Våren er her og hoggormen har våknet av vinterdvalen. Et bitt kan være alvorlig for hunden og da gjelder det å vite hva du skal gjøre. 

Skrevet av Kari Isingrud, 11.04.2017

5 hoggormtips for hundeeieren

  1. Fra april til oktober er det hoggormtid i Sør-Norge. På vestlandet og steder med mildere klima kan ormen være aktiv allerede i februar.
  2. Når du går i utpreget hoggormterreng kan det være lurt å la hunden gå bak deg.
  3. Hoggormen elsker varmen, mens hunden din liker det litt kjølig. Om sommeren er det altså flere grunner til å legge hovedturen til kjøligere tider på døgnet f.eks. tidlig om morgenen eller i kveldingen.
  4. Hvis hunden blir bitt, bær den om du kan, eller gå rolig til bilen. Kontakt alltid veterinær umiddelbart.
  5. Ikke la hoggormen ødelegge turgleden for deg!

 

Hoggormterreng

Hoggormen lever i åpent skogsterreng, på hogstflater, enger, myrer og på lyngheier. Den ligger ofte i sola på litt åpne steder: På solvarme steiner, på veier og stier, i solvente lier og bakker. Hoggormen finnes ellers i nærheten av steingjerder, steinurer, tett vegetasjon eller annet skjul. Den trives ikke på fuktige steder, men må ha tilgang til vann. Noen mener at den ikke liker maur og at den derfor holder seg unna steder med mye maur.

Ormen er mest aktiv om dagen, men på de aller varmeste sommerdagene kan den også være aktiv tidligere om morgen og om kvelden.

Les mer om hoggormen: https://no.wikipedia.org/wiki/Hoggorm

 

Hvor farlig er hoggormbitt?

Det kan variere hvor mye gift som sprøytes inn, og hele 30 % av hoggormbittene er såkalte tørrbitt der det ikke sprøytes inn gift i det hele tatt. Noen bitt fører bare til en liten lokal hevelse, men hunden kan også bli alvorlig syk. Evidensia oppgir en dødelighet på opp til 4 % av hundene som blir bitt. De aller fleste blir altså friske igjen. Et bitt er farligere for små hunder enn for store fordi de har mindre kroppsmasse.

Bittstedet vil også ha betydning for hvor alvorlig det er. Bitt i ekstremiteter kan være mindre farlig enn bitt i hals- og hoderegionen, men hvis bittet treffer en blodåre spres giften raskt i kroppen og kan medføre større skade enn hvis bittet bare treffer vev.  Dette skal ikke hundeeier vurdere selv, men tamed hunden til veterinær for vurdering.

 

Symptomer

Symptomer rundt bittstedet er smerter, hevelser, varme og rødhet. Slike reaksjoner opptrer som regel raskt. Den lokale hevelsen kan bre videre fra bittstedet. Oppkast, magesmerter og diare kan forekomme. Ved spredning til lymfekjertlene vil disse hovne opp. Giften påvirker også nervecellene. Dette kan føre til forstyrrelser i hjerterytme og åndedrett. Høy puls og sjokkreaksjoner, anemi og koaguleringsforstyrrelse, skade på lever og nyrer, og skade på hjertemuskulatur kan forekomme.

 

Hva gjør du om hunden blir bitt?

Alle hunder bør sjekkes av veterinær så raskt som mulig.   Bær hunden om du kan, eller gå rolig til bilen. Bittstedet skal ikke røres.

Før var det vanlig at hundeeieren fikk "hoggormtabletter" med kortison av veterinæren. Disse hadde man med seg i skogen og kunne gi om hunden ble bitt. Forskning viser at kortison også kan ha skadelige effekter. Derfor skal veterinær vurdere hvert enkelt tilfelle før det eventuelt gis.

Les hva Evidensia skriver om hoggormbitt og behandling:

http://xn--ssiden-hua.evidensia.no/om-hoggormbitt-pa-hund-og-katt/