Du kan finne tømmerhuset på setervollen, en liten idyll ved et godt fiskevann eller en gammel ljørkoie som forteller skogens historie.

inatur.no - hytteutleie

Statskog - hytter og koier

Almenningshytter - google-søk 

 UT.no

Gamle seterhus som ligger blant høye grantrær. Det er vinter med mye snøHva foretrekker du? Enkle krypinn eller hytter med god standard?


 GOD TUR!