Sikring av hund

Hunder på rømmen kan skade både seg selv og andre. Her får du tips om hvordan du kan sikre at din beste venn ikke stikker av.

 

Tekst og foto: Kari Isingrud, 2019

Mange hunder er på rømmen en eller flere ganger i løpet av livet. Heldigvis går det som regel bra. Men for å slå det fast med en gang: Hundeloven er streng! Hunder kan være løse bare dersom de er fulgt og under kontroll, eller om de er forsvarlig inngjerdet. Dette gjelder nesten uten unntak overalt og hele året.  I båndtvangstiden skal hunden være i bånd. Konsekvensene kan være store om hunden gjør skade på husdyr eller andre. Det hjelper altså ikke at man var uheldig og glapp båndet, at hunden smatt ut døra da ungene skulle ut, eller at hunden fant det lille hullet i gjerdet som man ikke har rukket å reparere.

 

Les om hunden Nala som ble krevd avlivet da den drepte en sau etter at sauen hadde angrepet:

https://www.nrk.no/sognogfjordane/_-hunden-ma-doy-etter-at-sauen-angreip-1.14297380 

 

Les detaljene i Hundelovens kapittel 2 om sikring av hund:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74/

 

På nett finnes det flere grupper som hjelper hundeeiere som har bortkommen hund. En av disse er Nitrogruppe. Wenche Aas, administrator i  Nitrogruppas Facebook-gruppe oppgir at i 2018 hadde de 2604 saker på savnet og funnet hund.

 

I denne artikkelen kan du lese om:

  • Risikovurdering

  • Sikring av hund på tur

  • Sikring av hus og hage

  • Inn og ut av bilen

  • Gode rutiner og lydighet

  • Når det går galt… 

Vurder risiko!

Hva er egentlig risikoen for at akkurat din hund skal stikke av? Er hunden redd for smell eller andre lyder? Har du barn som stadig glemmer å lukke døra? Er hunden din en utbryter som kan åpne dører selv? Har hunden din sterkt jaktinstinkt? Er hundeutstyret du bruker godt nok? Høy risiko krever ekstra sikring. Det er lurest å vurdere risikoen før det går galt!

Sikring av hund på tur

Seler, leiebånd, kroker og ringer, belter - ja, alt utstyr kan ryke. Spør etter god kvalitet når du kjøper utstyr, og sjekk jevnlig utstyret for slitasje og svakheter. Selv med godt utstyr kan det være aktuelt med dobbeltsikring når du går med hunden i bånd i områder med økt risiko, f.eks. over beitemark eller i trafikken. Hunder med sterkt jaktinstinkt kan bli vanskelige å håndtere om jaktinstinktet slår inn, og redde hunder kan få panikk på steder med støy.

Plastspenne på et magebelte

Velg sikre beltespenner

Karabinkrok i beltering

Velg sikre kroker

Hund i fleksiline, sikret med ekstra reim rundt håndleddet.

Bruk reimer som ekstra sikkerhet

Strikkline med dobbelt feste

Bruk sikker sele

Sele med to hemper

Bruk dobbelt sikring

Langline med krok som er sikret med ei ekstra reim

Bruk dobbelt sikring

Sikring av hus og hage

Dører, porter, gjerder og andre stengsler er veien til frihet for hunden, og mange hunder har store forventninger til alt som kan skje utendørs. Dermed smetter de ut om de har mulighet. Noen er oppfinnsomme og lærer å åpne dører, eller de vet hvilke familiemedlemmer som er litt slumsete med dørene. Noen hunder klatrer over hundegårdsgjerder eller graver seg raskt et smutthull under

Hund som graver

Pass på at hunden ikke kan grave seg ut

Gang med åpen dør. Hunden er i tilstøtende rom, sikre med barnegrind.

Bruk grind

Nedsnødd port

Holder gjerde på 1.80 der du bor?

Gjerder: Hvis hunden skal være løs i hagen må den ifølge hundeloven være forsvarlig inngjerdet. Hva som er et rømningssikkert gjerde kommer i stor grad an på hunden: Hvor stor eller spretten den er, om den graver osv. Både porten og gjerdet må være umulig å hoppe over, eller å krype eller grave seg under. Hvis du velger nettinggjerde så velg et med en maskestørrelse som hunden helt sikkert ikke kommer igjennom – mange feilberegner maskestørrelsen og hunden smetter igjennom. Hvis hunden graver kan det være nødvendig å sikre grunnen mot graving, noen bruker hønsenetting til dette. Husk også at gjerdet skal være høyt nok om vinteren når snøen legger seg. Hvis hunden trives godt i hagen og har morsomme ting å sysselsette seg med, vil den like å være der og ikke prøve å bryte seg ut.

 

Hundegård: En hundegård med fast dekke og høye hundegårdselementer er en solid og sikker løsning. Likevel må noen legge tak på hundegården for å hindre at hunden klatrer over. Hundehus bør ikke plasseres inntil veggene slik at hunden kan hoppe opp på taket og videre over gjerdet.

Inn og ut av bilen

Se punktet nedenfor om gode rutiner. Gode bilrutiner handler om at hunden forholder seg rolig til du får satt på båndet og gitt klarsignal til at den kan hoppe ut. Du skal ikke fysisk holde hunden inne i bilen mens du tar på båndet, den skal vente rolig. I tillegg bør du lære hunden å vente rolig rett utenfor bilen når du har tatt den ut.

Gode rutiner og lydighet

Det er alltid en ekstra sikring å ha gode rutiner, f.eks. at hunden lærer å være rolig og at den ikke får gå ut av døra eller hoppe ut av bilen før den får klarsignal. Det kan også være lurt å belønne hunden mye rett utenfor døra, slik at den har større forventninger til hyggelige ting som skjer på trappa enn til det som skjer på veien utenfor huset.

 

Sist men ikke minst: En god innkalling kan avverge de fleste rømminger!

Når det går galt...

Det er fort gjort å miste båndet. Denne hunden ble fanget etter intens leteaksjon i to uker:
https://akersposten.no/viktig-funn-i-letingen-etter-katla/19.2432

 

 Eier glapp langlina, hunden drepte et lam, og kreves avlivet:
https://www.nrk.no/sognogfjordane/tingretten-meiner-hunden-til-berit-ma-avlivast-1.14263830

 

Hund stakk gjennom hull i gjerdet og drepte elleve sauer:
https://www.nrk.no/rogaland/hund-stakk-fra-hage-1.14263832

 

 Løs hund forårsaket personskade. Eier må betale erstatning på 100.000 kroner:
https://www.dagbladet.no/nyheter/marlen-ma-betale-100-000-kroner-i-erstatning-etter-at-hunden-kom-seg-los-fra-bandet/65369276