Hunder og motivasjon

Motivasjon handler om å ha lyst til å gjøre noe. Indre motivasjon bygger på hundens naturlige evner og interesser. Indre motivasjon og lykke er nært knyttet sammen. Sannsynligvis også for hunder!

 

Tekst: Kari Isingrud, 2017

I naturlig hundetrening legges det stor vekt på at hunden skal få drive med aktiviteter der motivasjonen kommer innenfra. Hundens indre motivasjon finner vi i dens medfødte evner og interesser, f.eks. at hunden følger et spor, fordi det er noe hunden har naturlig interesse for. Når hunden driver med aktiviteter vi ikke trenger å belønne den for å gjøre, vet vi at den er indre motivert.

 

Ytre motivasjon er knyttet til forhold som ligger utenfor selve aktiviteten. Det kan være at vi gir hunden en belønning for å gjøre noe den i utgangspunktet ikke er interessert i: Hunden får en godbit for å sitte, når den egentlig har lyst til å gå bort til en annen hund. Ytre motivasjon er altså knyttet til belønning (eller straff) som normalt kommer fra eier.

INDRE MOTIVASJON

 

- basis i hundens evner og interesser

- hunden tar selv initiativ til aktiviteten

- aktiviteten gir hunden glede

- trenger ikke belønne

YTRE MOTIVASJON

 

- ingen naturlig interesse for aktiviteten

- hunden tar ikke initiativ til aktiviteten

- aktiviteten opprettholdes av ytre belønning/straff)

Lykke i flytsonen

Flyt er følelsen av å være intenst fokusert på noe vi virkelig elsker å drive med. Flyt er altså en intens følelse av fokus der man glemmer tid og sted, og aktiviteten går nærmest av seg selv. 

 

"Indre motivasjon, flyt og lykke er nært knyttet sammen" 

 

Vi kan selvfølgelig ikke vite sikkert hva som gjør hunden vår lykkelig, men vi kan tenke oss at hunden er i flyt når den er dypt konsentrert i en aktivitet som er nært knyttet til dens naturlige atferdsrepertoar. Det er ganske lett å se hva hunder er indre motivert for. Hunder elsker f.eks. å bruke den store fine nesa si. En hund kan være intenst konsentrert når den følger et spor. De fleste hunder liker alle typer søksaktiviteter, og å få bruke nesa vil berike hundens liv.

 

Hunden blir antakelig glad når den mestrer noe, og den får lyst til å prøve igjen, gjerne noe som er enda litt vanskeligere. Det er belønning nok i seg selv å få drive med en aktivitet den liker og mestrer. Om vi synes det virker både unyttig og irriterende at hunden nærmest henger fast i en luktflekk på tur, kan vi tenke på at hunden driver med en svært avansert luktanalyse. Den oppøver evnen til å hente informasjon fra et ekstremt rikt luktbilde som er helt skjult for oss mennesker. Luktanalyse er flott mental trening for en hund og derfor bør den få tid til å drive med det, i alle fall på noen av lufteturene. Noen turer kan være hundens tur, der den får bestemme rute, tempo og aktiviteter. Andre turer kan være vår tur der hunden må til passe seg våre interesser og valg.

 

Andre indre motiverte hundeaktiviteter vil være å grave, jakte eller leke med andre hunder, eller enda mer spesifikt: en retriever elsker å svømme og bære noe, en husky liker å løpe og trekke, og en border collie klarer nesten ikke å la være å gjete. Vi kan ikke la hunder gjøre akkurat som de vil, men i naturlig hundetrening er det viktig å legge til rette for at hunden får anledning til å utføre naturlig atferd: I skogen er det lov å grave, men kanskje ikke i hagen, en husky må få trekke, og en gjeterhund bør kanskje få gjete fordi den vil ha stor glede av det.

Ytre motivert læring

Dagens hundehold handler mye om å lære hunden å tilpasse seg våre liv og interesser. Da er ytre motivasjon nødvendig. Vi må belønne hunden for å gjøre det vi vil, ofte på bekostning av det den selv vil: Gå pent i stedet for å trekke i båndet, komme når vi roper selv om den ser en annen hund den vil hilse på osv. I mange hundesporter gjelder det samme: Lydighetsøvelser bygges opp av ytre motivasjon gjennom belønning (og ev. straff). Søksøvelser som spor og rundering ligger nærmere hundens indre motivasjoner, men vil kreve ytre belønninger om hunden skal utføre oppgaven etter våre regler, f.eks. velge menneskespor selv om det krysser et viltspor.

 

Skillet mellom ytre og indre motivasjon er ikke absolutt. Indre motivasjon kan være et resultat av tidligere ytre motivasjon. En hund kan derfor bli glad i en menneskeregulert hundesport hvis belønningene er gode nok. På den annen side: Det er lite trolig at hunden vil fortsette å yte slik vi ønsker om belønningen uteblir i lengden. Dette tyder på at hunden jobber for belønningen og ikke aktiviteten i seg selv.

 

I naturlig hundtrening får hunden bruke sine naturlige evner

 

 

 LES MER 

 TEMA - Naturlig hundetrening