Hunders normale søvn- og aktivitetsbehov

Hvor mye aktivitet trenger en hund om dagen? Og hvor mye bør den sove eller hvile?

Skrevet av Kari Isingrud, 2019


 – Hunden er fra naturens side en langdistanseløper, sier Øystein Ahlstrøm, førsteamanuensis ved institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetet, til dn.no.  

De fleste lar seg imponere av hunders løpskapasitet: Fuglehunder som løper hele dagen i dagevis under jakta. Gjeterhunder som løper og løper, jobber og jobber under sauesanking. Og topptrente sledehunder som løper 15-20 mil i snitt hver dag i lange løp som Iditarod (1800 km) eller Finnmarksløpet (1200 km). Men hunder er også sterke. Det er ikke mindre imponerende med weight pulling der hunder trekker nesten 100 ganger sin egen vekt.

– Det er like sunt for alle typer hunder å være fysisk aktive som det er for mennesker, sier Ahlstrøm.

Hva er aktivitet?

Hund som leker med en ballDet er gøy å leke og bruke kroppen og hodet!


Fysisk aktivitet er all kroppslig bevegelse, utført av skjelettmuskulatur, som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Aktivitet er alt som ikke er hvile. Eksempler er å løpe, leke, hoppe, balansere, snuse, stå eller ligge og observere osv. En aktivitet kan altså være intensiv eller rolig.

Forskning fastslår at søvnbehovet varierer betydelig blant hunder. Det betyr selvfølgelig at aktivitetsbehovet også varierer mye. Rolige hunder vil lettere tilpasse seg et rolig liv, mens vi må være spesielt oppmerksomme på behovet til unge hunder og hunder av aktive raser.


Hva sier forskningen om hunders aktivitets- og søvnbehov?

Her er noen funn:

 • Vitenskapskomitéen for mattrygghet viser til seks ulike forskningsrapporter og konkluderer med at friske voksne hunder hviler fra 7.7 til 12.9 timer pr. dag. (Copley et al., 1976; Ettinger and Feldman, 2010; Lucas et al., 1977; Takahashi et al., 1981; Tobler and Sigg, 1986; Wauquier et al., 1979).
 • Søvnbehovet avhenger av hundens alder: Valper sover vanligvis mer, unge voksne og eldre hunder sover mindre. (Kis et al., 2014)
 • Hunder sover mer etter økt aktivitet. (Kis et al., 2014).
 • Hunder som var sosiale med mennesker og som fikk mer tur falt fortere i søvn, og brukte mer tid i rolig søvn enn hunder som hadde vært mindre aktive om dagen (Kis et al., 2014).
 • Miljøet har betydelig innvirkning på mengden søvn. Nyhetsinnslag i miljøet førte til at hundene sov betydelig mindre. (Adams and Johnson, 1993).
 • Hunder i beriket miljø sov 60-71% av natten og 30-37% av dagen. (Kis et al., 2014).
 • Sovesyklusen hos hunder inkluderer dyp søvn, men også en betydelig mengde slumring. Hunder trenger små hvilepauser i løpet av dagen. (Kis et al., 2014).
 • Det er stor individuell variasjon både i mengde søvn og søvnmønster hos hunder. (Adams and Johnson, 1993; Kis et al., 2014; Tobler and Sigg, 1986)
 • Hunder blir antakelig glade av å løpe. Forskning viser at hunder (og mennesker) som løper  produserer stoffer som skaper gode følelser (endocannabinoider) og demper smerter (endorfiner). Nevrokjemiske stoffer som frigis ved trening kan også virke positivt på depresjon og angst. (Psychology today, 2012)


Valper: 5-8 uker gamle

 

To samojedvalper leker med pinnerValper blir mer aktive i et stimulerende miljø


Valper som lekerValper kan være vant til 7-10 timer med aktivitet daglig, når de leveres fra oppdretter ca. 8 uker gamle


Valp ligger bundetRoligtrening kan starte etter at basisbehovet for aktivitet er dekket


Når valper blir 5-6 uker gamle begynner de virkelig å myldre omkring. De leker med mor og søsken, de prøver ut og lærer sosialt samvær med både to- og firbente i familien. Om de får være ute i et stimulerende miljø begynner de å undersøke mer og mer.

Forskningen viser at voksne hunder sover ca. 8-13 timer i døgnet, men at valper sover noe mer. Jeg har gjort en svært uhøytidelig undersøkelse blant noen få oppdrettere om aktivitetsnivået hos valper i alderen 6-8 uker, altså de siste to ukene før levering til nye eiere. Dette er alle relativt aktive raser (samojed, amerikansk bulldog og whippet). Alle oppdretterne understreker at dette er anslag og ikke nøyaktige målinger. Det kan også være litt ulik definisjon på hva den enkelte regner som aktivitet. En oppsummering av tilbakemeldingene:

 • De fleste anslår etter hukommelsen 4-5 økter på 30-90 våkne/aktive minutter pr dag, dvs. opp til 7,5 aktive timer pr. dag.
 • En oppdretter hadde valpekull og observerte valpene. Valpene hadde mer eller mindre fri tilgang til romslige, stimulerende uteområder om dagen. Hun rapporterte jevn veksling mellom aktivitet og hvile gjennom dagen, omtrent 12 timer våkne og i aktivitet og 12 timer søvn i 6-7 uker alder. I alderen 7-8 uker endret mønsteret seg. Valpene var mye mer aktive når de var våkne, men sov mer. Anslag: Omkring 10 timer aktivitet og 14 med søvn
 • En oppdretter oppgir at valpene i 7-8 ukers alder gjerne springer et par kilometer pr. tur når de løper løse. De kan leke 1 time uten problem i et sandtak de tas med til. Hun oppgir også at valpene blir fortere trøtte når de får mer areal å løpe på.
 • Hundevalper på 6-8 uker veksler nokså jevnt mellom aktivitet og hvile gjennom hele dagen.

Disse oppdretternes observasjoner ser ut til å passe veldig godt med forskningen: Valpene sover 12-17 timer, de sover mer jo mer aktive de er, og de er mer aktive i berikende og nye miljøer.

Det er også interessant å se på hundens opphav, ulven: Rovbase oppgir at ulvevalper gjør oppdagelsesturer utenfor hiet når de er en måned gamle. Bare to måneder etter fødselen forlater valpene det avgrensede hiområdet sammen med flokken sin.

Valper: Den første tiden i nytt hjem

Når valpene kommer til sitt nye hjem er de altså vant til å være i aktivitet så mye som 7-10 timer om dagen! Det er kanskje mye mer enn hva de fleste ferske valpeeiere har regnet med? (Rolige hundetyper kan antakelig være litt mindre aktive.)

Hvis nye valpeeiere skal gjøre overgangen fra oppdretter så myk som mulig bør man ta hensyn til det naturlige mønsteret mellom hvile og aktivitet som valpene har hatt hos oppdretter

 • I starten bør det veksles mellom aktivitet og hvile jevnt gjennom dagen, slik valpen har hatt det hos en dyktig oppdretter. Anslagsvis bør total aktivitet være absolutt minimum 2-5 timer for rolige valper, og 4-8 timer (!) for aktive og energiske valper. Aktiviteten bør fordeles på 4-5 økter, og bør bestå av både rolige og litt mer intense aktiviteter.
 • I en moderne familie vil normal døgnrytme være ca. 8 timers søvn, 8 timer jobb og 8 timer familieliv. En ev. ny døgnrytme for valpen, som passer den nye familien bedre bør innføres gradvis over lang tid.
 • Valpen er vant til lek med kullsøsken, og flinke oppdrettere sørger for et variert fysisk oppvekstmiljø. Det gir valpene en svært varierte aktiviteter og opplevelser. Nye valpeeiere bør forsøke å etterligne slik variasjon. Valpetreff med andre valper vil være fint, men lek og samspill med barn og voksne i familien er også fint. Tur i skogen, helst løs i variert terreng, vil gi valpen svært varierte fysiske og mentale erfaringer.
 • Aktivitetenes intensitet bør variere, men valpen skal gradvis erfare mer intens aktivitet. Valpen skal utvikle styrke i takt med at kroppen vokser. En aktiv, ustresset valp i et rikt miljø, vil selv gi signaler om hvor aktiv den vil være, og hvor mye hvile den trenger. Når den trenger hvile skal den få hvile uforstyrret!
 • Hvis valpen er urolig, ødelegger inventaret, driver intens valpebiting osv. er det all grunn til å vurdere om den får dekket sitt grunnleggende aktivitetsbehov. Hvis man ikke klarer å aktivisere nok selv, kan det være lurt å finne en snill valpepasser som kan hjelpe til. Og som både forskningen viser og enkelte oppdrettere påpekte: Intens aktivitet fører til at hunden sover mer – så hundeeier må vurdere om det er en god balanse mellom rolige og intense aktiviteter. Det er selvfølgelig viktig at valpen lærer å være rolig, men valpens basisbehov for aktivitet må ivaretas først.

Unghunder

Fra 8-9 måneders alder er valper å betrakte som tenåringer. Da har tispene fått sin første løpetid, hannhundene har begynt å løfte på beinet og de første tegnene på puberteten er overstått. En ett år gammel hund kan sammenlignes med en ungdom på ca. 16 år.

Unghunders naturlige aktivitetsbehov vil variere mye mellom raser og individer, men i denne alderen kan mange unghunder være veldig aktive. Som nevnt over viser forskningen at unghunder sover mindre enn voksne hunder. Det betyr altså at mange unghunder trenger mindre enn 8-13 timer søvn i døgnet!

Hvis vi sammenligner med andre hundedyr er det tydelig at den fysiske kapasiteten er enorm hos våre hunders nære slektninger:

 • I april 2014 forlot en 11 måneder gammel hannulv oppvekstreviret. I løpet av sommeren vandret den opp gjennom Sverige til Nord-Finland. Til sammen vandret den 3-4000 kilometer (aftenposten.no, 2014)
 • I 2018 vandret ei fjellrevtispe 4400 kilometer fra Svalbard til Canada. I gjennomsnitt tilbakela reven nesten 5 mil i døgnet over havis og isbreer. På det raskeste gikk hun over 15 mil i døgnet. Denne reven kom ikke til noe sjekkpunkt med halm og varm mat som sledehunder gjør, men måtte selvfølgelig selv skaffe all mat underveis (vg.no, 2019)

Hvis man skal dra noen konklusjoner om unghunders aktivitetsbehov må det være at når søvnbehovet er dekket er det mange timer igjen av døgnet. En god porsjon av disse timene bør ideelt sett fylles med aktiviteter som er varierte og meningsfulle for unghunden. Kunnskap om hunders egenskaper som langdistanseløpere, som Ahlstrøm ved NMBU også påpeker, tilsier at hunder har et grunnleggende behov for å løpe. Det er kunnskap om hunders medfødte atferd og egenskaper vi må omsette til praksis og etter beste evne tilpasse til vår egen hund. Med riktig og tilstrekkelig aktivisering er det antakelig ikke behov for roligtrening: Friske hunder hviler når aktivitetsbehovet er dekket. Problemet oppstår når hundens aktivitetstrang er større enn eiers tid og kapasitet.  Da kan det være en god "nødløsning" å drive roligtrening, om hunden har vanskelig for å roe seg. Hvis unghunden utvikler annen problematferd er økt aktivisering et tiltak som det er nærliggende å vurdere.

Voksne hunder

Voksne hunder trenger altså ikke mer enn 8-13 timer søvn, men de er som regel mye mer tilpasningsdyktige enn valper og unghunder. De fleste klarer antakelig å tilpasse seg familiens livsstil, selv om de ideelt sett kunne være mer aktive. Det er likevel undersøkelser som kan tyde på at mye hvile og lite aktivitet kan føre til problemadferd.

Forskning.no refererer til «hundepsykologen» Anders Hallgren som observerte dette. Han utførte en undersøkelse med 215 hunder. Og fant ut at hunder som hvilte mer enn 18 timer i døgnet hadde større risiko for å utvikle problemadferd. Problemadferden ble også sterkere hos de som hvilte mer enn 20 timer i døgnet. I den gruppen som hvilte minst, maks 18 timer, fant han bare mildere former for problemadferd. Han påpekte også at om man aktiviserer understimulerte hunder, så hjelper det ofte på problemadferden.

Roligtrening

Hund som har ødelagt et kosedyrNår hunden ikke klarer å roe seg, kan det være fordi den kjeder seg. Da må du vurdere om hunden trenger mer aktivitet.Valper og hunder som ikke klarer å roe seg er veldig vanlig. Den desidert mest leste artikkelen på vår nettside er «Rolig hund på en-to-tre». På nett, i facebookgrupper osv. er et av de vanligste spørsmålene hvordan man skal få valpen eller hunden rolig hjemme. Det mest vanlige svaret er «roligtrening». Stressproblemer, overstimulering, og forslag om kastrering og medisinering blir også nevnt. Et mindretall nevner økt aktivisering sammen med roligtrening.

Denne gjennomgangen av forskning, og undersøkelsene omkring hunders faktiske kapasitet for aktivitet, tilsier at det første man bør se på er mengde og type aktivisering hunden får. Først når man er sikker på at basisbehovet for aktivitet er dekket, er det rettferdig å begynne roligtrening.

Vi må også huske på at det er lett å forveksle en passiv hund og en rolig hund. Forskningen viser at hunder i miljøer uten interessante stimuli sover mer – hunder sover altså når de ikke har noe å gjøre. Det kan være fint for eier, men det er slett ikke sikkert at det er like fint for hunden.

Sjekk disse artiklene også:

 

Obs! Tips oss om du kjenner til forskning på hunders aktivitetsmønster, aktivitetsbehov o.l.

 

REFERANSER

Tren bikkja som en toppidrettsutøver, forskning.no, 2012, https://www.dn.no/trening/tren-bikkja-som-en-toppidrettsutover/1-1-1883636

Fysisk aktivitet, snl.no, https://sml.snl.no/fysisk_aktivitet

Aktivitet, snl.no, https://snl.no/aktivitet

Copley M.P., Jennings D.P., Mitler M.M., (1976) A study of continuous forty-eight hour sleepwaking recordings in five dogs. Sleep Res. 5, 94.

Ettinger S.J., Feldman E.C., (2010) Kapittel 59, i: Textbook of Veterinary Internal Medicine. Saunders, Elsevier, s. 234

Lucas E.A., Powell E.W., Murphree O.D. (1977) Baseline sleep-wake patterns in the pointer dog. Physiol. Behav. 19, 285.

Takahashi Y., Ebihara S., Nakamura Y., Takahashi K., (1981) A model of human sleeprelated growth hormone secretion in dogs: Effects of 3, 6, and 12 hours of forced wakefulness on plasma growth hormone, cortisol, and sleep stages. Endocrinology 109, 262–272.

Tobler I., Sigg H., (1986) Long-term motor activity recording of dogs and the effect of sleep deprivation. Experientia 42, s. 987–991

Wauquier A., Verheyen J.L., Van Den Broeck. W.A.E., Janssen, P.A.J. (1979) Visual and computer-based analysis of 24 h sleep-waking patterns in the dog. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 46, 33–48.

Kis A., Szakadát S., Kovács E., Gácsi M., Simor, P., Gombos F., Topál J., Miklósi Á., Bódizs R., (2014) Development of a non-invasive polysomnography technique for dogs (Canis familiaris). Physiol. Behav. 130, 149–156.

Adams G.J., Johnson K.G., (1993) Sleep-wake cycles and other night-time behaviours of the domestic dog Canis familiaris. Appl. Anim. Behav. Sci. 36, 233–248.

Psychology today, 2012, The Neurochemicals of happiness, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201211/the-neurochemicals-happiness

http://www.rovbase.no/Fakta/Ulv?side=Biologi

https://www.aftenposten.no/norge/i/Qbl4/ulv-fra-hedmark-satte-verdensrekord

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JoL447/norsk-fjellrev-satte-fartsrekord-norge-canada

https://forskning.no/zoologi-psykiske-lidelser-dyreverden/hvor-lenge-kan-hunden-vaere-alene/743705

https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf65a54/1499859177714/a41df51d57.pdf

Oppdrettere som har delt erfaringer om valpers søvn- og aktivitetsmønster er Nina Kristin Eggen (samojed), Linda Almquist (samojed), Hilde Rabben (amerikansk bulldog) og Ingunn Ohrem (whippet)