► Hvordan forhindre uønsket atferd?

I positiv hundetrening brukes ulike virkemidler for å redusere uønsket atferd. Felles for dem alle er at påført ubehag eller straff ikke inngår i treningen.

 

Tekst og foto: Kari Isingrud 2015

Ja, hvordan forhindrer man egentlig at hunden stjeler mat fra bordet, om man trener positivt? Står man der hjelpeløs med pølsebiten i hånda og ser på? Her er en oversikt over positivtrenerens verktøykasse:

Avledning/alternativ atferd

Dette handler om å få hunden til å gjøre noe som er lov, når den er i ferd med å gjøre noe ulovlig. Et eksempel: En valp sikter seg ut kakene på kaffebordet og er i ferd med å hoppe opp med framlabbene på bordet – mor sier ”sitt” (som valpen har lært fordi mor er så flink til å trene med den). Valpen setter seg, og da kan den ikke samtidig stjele kaker fra bordet. Husk å belønne hunden, særlig under innlæring. En valp som lyder "sitt" i stedet for å forsyne seg av det fristende kakefatet fortjener ros og belønning! Avledning brukes FØR den uønskede atferden er skjedd, så dette er bra hundetrening!

 Å fysisk stoppe hunden

Dette handler om å fysisk forhindre at hunden gjør noe galt. Et eksempel her kan være å fysisk sette valpen ned igjen når den er på vei opp mot kjøkkenbenken. Ofte bør en slik fysisk forhindring følges av et alternativ for valpen; når du snur den vekk fra benken får den et alternativ den kan drive med i stedet, for eksempel at du viser den leken som den vet det er lov å herje med. Valper må kanskje ofte fysisk stoppes. Det er så mye de ikke har lært ennå. Det er en normal del av valpetreningen, men målet må være å kunne bruke avledning/en alternativ kommando i stedet. Å fysisk stoppe hunden er en form for brannslukking, som brukes mens annen trening pågår. Målet er selvfølgelig at hunden lærer husreglene, eller at du styrer den med positivt innlærte kommandoer, og ikke med fysisk kontroll.

Ignorering

Ignorering innebærer ganske enkelt å overse atferd du ikke ønsker. Atferd som ikke får oppmerksomhet vil reduseres av seg selv. Om hunden bjeffer for å få maten sin, kan du ignorere bjeffingen, men vær påpasselige med å gi maten når hunden er rolig. Når hunden ikke oppnår noe med bjeffingen vil den slutte med det. Hvis den derimot får maten når den er stille, vil den fortsette med å være stille - siden det er eneste måten å få maten på.

 

Ignorering er effektivt når du har kontroll på situasjonen og kan hindre at hunden oppnår noe med sin atferd. Mange typer masing kan stoppes ved å ignorere. Vær obs på at om du begynner å ignorere atferd som hunden allerede har lært at virker, så vil det bli verre før det blir bedre. Vær tålmodig!

 

Ignorering kan ikke brukes på såkalt selvforsterkende atferd. Et åpenbart tilfelle er hunden som stikker av for å jakte på en katt. Hunden vil ikke slutte å jage katter selv om vi ignorerer atferden, fordi hunden har stor glede av jakten og derfor opplever det som en belønning å jakte på katten.

 

Ignorering av atferd vil være en vanlig og effektiv del av valpetreningen, som forebygger at uønsket atferd læres og befester seg. Ignorering kan også brukes på befestet atferd men da er det mer krevende fordi det handler om avlæring, og ikke forebygging.

Å holde tilbake belønning

Hunder er som andre folk – de prøver å oppnå ting de liker. Det å holde igjen på godene er effektivt for å redusere uønsket atferd. Om valpen er superivrig og henger i båndet for å komme bort til en annen hund, så stopp og vent. Først når hunden er rolig gir du den lov til å få belønningen sin som er å hilse på den andre hunden. 

 

Å holde tilbake belønning ligner litt på ignorering - vi straffer ikke den uønskete atferden, dvs. vi verken kjefter eller sier "nei", men vi kontrollerer at hunden ikke oppnår det den vil før den oppfører seg slik vi vil. Dette er også en vanlig og effektiv del av valpetreningen, som forebygger at uønsket atferd læres og befester seg.

Time-out

Time-out innebærer å ta hunden vekk i fra en situasjon der den belønner seg selv ved å gjøre noe vi ser på som uønsket atferd.  Et eksempel er valpebiting. Det er ikke alltid det hjelper å ignorere, fordi valpen da gjør det morsomt for seg selv for eksempel ved å henge seg fast i et buksebein. Kanskje hjelper ikke avledning heller fordi valpen synes det er artigere å bite deg enn å leke med leken du prøver å avlede med.

 

Time-out innebærer at hunden for en viss periode hindres i å få belønne seg selv på denne måten. Time-out kan være å binde hunden en liten stund, slik man gjør i roligtrening. Time-outen iverksettes straks valpen begynner med den uønskede atferden. Et alternativ er at vi selv går ut av rommet. Når valpen har roet seg ned kan den slippes løs. Begynner valpen med den uønskede atferden igjen, er det rett i ny time-out – da var ikke valpen klar til å komme ut av time-outen likevel...

 

Time-out er også en normal del av valpetreningen, der man er litt på etterskudd av situasjonen: Det brukes når hunden allerede er i ferd med å gjøre noe uønsket. Slik sett er dette også en form for brannslukking, og man bør tenke igjennom hva som skal til for å forebygge at atferden oppstår.

Annen trening, mijløtrening og sosialisering

Det er ganske enkelt å lære hunden å ikke hoppe på kjøkkenbenken. Noe ganske annet er å lære den at kattejakt er forbudt. Hunder har jaktinstinkt og uten trening vil de jage katter om de får sjansen. De fleste av virkemidlene som er nevnt ovenfor vil være ubrukelige om hunden plutselig en dag ser en katt, uten å være trent for å beherske seg. Da kan du glemme både positivt innlærte kommandoer, avledning, ignorering, holde tilbake belønning og time-out. For mange vil kun fysisk kontroll over hunden virke - og det er som sagt en form for brannslukking.

 

Flinke positivtrenere tilnærmer seg slike utfordringer gradvis. Hvis en valp blir godt sosialisert også på katt og andre dyrearter, vil dette bidra til å dempe jaktinstinktet. I tillegg er rikelig og variert miljøtrening viktig, dvs. den må lære å være rolig og lydhør i ulike miljøer. Valpen bør tidlig lære enkle kommandoer som "sitt" og "kom" veldig godt. Den må lære både å lyde disse kommandoene og å forholde seg rolig, i gradvis mer krevende omgivelser. Slik lærer valpen tidlig at det lønner seg å høre på mor, den lærer å overse flaksende fugler, hoppende ekorn og løpende katter. Slik kan man gradvis ta kontroll over hundens lyst til å jage andre dyr. Noen hunder har så sterkt jaktinstinkt at det neppe kan trenes vekk - hverken med positive metoder eller med påført straff (positiv straff). Eksempelvis vet man at aversjonstrening mot sau (strømming) ikke virker etter hensikten på polarhunder.

Altså: viktigst av alt:

VÆR I FORKANT! For å unngå uønsket atferd gjelder det å være i forkant. Det er bedre å forebygge at hunden gjør noe galt, enn at du må stoppe den når den er i ferd med å gjøre noe uønsket. Jo tidligere du klarer å stoppe den jo bedre er det. Da får valpen minst mulig erfaring med å gjøre feil atferd.

 

BELØNN ATFERD DU LIKER: Eiere som er flinke til å se etter alt det fine valpen gjør og som belønner det, vil oppleve at valpen over tid oftere og oftere gjør det som er ønsket atferd. Et eksempel: Eier legger merke til alle gangene valpen, helt av seg selv, velger å gå og legge seg på plassen sin, og belønner den for det. Valpen vil oftere og oftere foretrekke å ligge på plassen sin.

 

 

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet i samarbeid med Merete Kristensen i Side ved side. Den er omarbeidet og tilpasset På streif av Kari Isingrud,04.05.2017

 

 LES MER 

► TEMA - Naturlig hundetrening