► Mestring gir selvtillit

Mestring handler om at hunden får til noe, føler seg  bra, og øker troen på seg selv. Hos mennesker er det en klar sammenheng mellom mestring og selvtillit. Antakelig er det slik for hunder også.

 

Tekst og foto: Kari Isingrud, 24.04.2017

Mestring dreier seg om hvordan et individ møter utfordringer og stress. Hvordan man tenker om seg selv og omgivelsene betyr mye for hvordan man opplever og takler krevende situasjoner. Mestringsorientering er å ha tro på seg selv og sine evner."Kan jeg klare det? Ja!"  Gjennom å mestre vil individet erfare at suksess kommer av egne evner, og man får tro på betydningen av egen innsats. 

 

En mestringsorientert innstilling er det motsatte av lært hjelpeløshet. Lært hjelpeløshet  er et kjent fenomen både i humanpsykologi og hos hunder. Hunden blir passiv og helt uten tro på at den selv kan gjøre noe for å påvirke egen situasjon. 

 

En krevende utfordring vil aktivere følelsene og krever både tankearbeid og konkrete handlinger. Problemfokuserte mestringsstrategier har til hensikt å løse problemer, f.eks. hvordan kommer jeg over denne elva her, eller hvordan får jeg opp denne døra.

Empowerment

I psykologien er empowerment blitt et viktig begrep. Empowerment kan oversettes med myndiggjøring eller selvstyrking. Det handler om å ha påvirkningskraft på eget liv. Mestring er en forutsetning for å bli et selvstendig og handlekraftig individ. I dagens samfunn er hunden i stor grad redusert til et maktesløst dyr. Hunders liv er i nærmest ekstrem grad styrt av mennesker, og de er fratatt muligheten til å gjøre egne valg og utøve normal atferd. Les mer om dette her: Hunder og fihet til å utøve normal atferd

 

Det er relativt lite diskutert i hundemiljøer hvordan vi kan gi hundene våre litt større kontroll over eget liv. Mange mener at det ikke er ønskelig, og mange betviler hunders evne til å styre seg selv og ta vare på seg selv. Men hunder er i utgangspunktet robuste dyr som absolutt har potensial til å mestre livet og gjøre selvstendige og gode valg. De er intelligente og svært tilpasningsdyktige. Et eksempel er gatehunder i utlandet. Man kan sikkert diskutere om de lever gode liv, men de er uansett et bevis på at hunder har et stort potensial til selvstendighet. Et annet hjemlig eksempel er hunden Jacob, som på 80-tallet hadde eget månedskort, og fartet alene rundt i Oslo. I boka Hund! Fornuft og følelser, skriver Liv Emma Thorsen at han ofte reiste med trikken fra Voksenkollen til Majorstua og besøkte venner på politikammeret og i den lokale pølsesjappa. Det er empowerment og mestring i praksis!

Utfordringer og mestring gir robuste hunder

Hvis du vil styrke hundens selvtillit så er altså empowerment og mestring to viktige nøkkelord. I naturlig hundtrening legges det stor vekt på at hunden skal ha en viss grad av selvbestemmelse. Det er altså viktig at ikke eier styrer alle aktiviteter. Hunden skal gis rikelig anledning til å velge aktiviteter selv og til å løse oppgaver selvstendig. Hunden skal mestre ut i fra sine egne forutsetninger.

 

Et eksempel er søk og søksoppgaver. Alle hunder vil naturlig bruke nesa og undersøke vitring i lufta og spor på bakken. Vi kan lage søksoppgaver til hunden, f.eks. legge et spor, leke "gjemsel" eller la hunden fritt forfølge et spor den finner. Hunden løser oppgaven selvstendig. Et annet eksempel er mestring av fysiske og mentale utfordringer på tur. Mange hundeeiere har en tendens til å legge turer til veldig enkelt terreng, der det er lett å gå og svært få utfordringer. Om vi derimot helt fra valpestadiet legger turen i gradvis vanskeligere terreng vil hunden oppleve både utfordringer, selvstendig problemløsning og mestring.

To hunder med pulk i dyp snø

Nå gjelder det å ikke gi opp!

Kanskje vi undervurderer hvor mye fysisk mestring betyr for mental helse hos hunder? Dette er godt dokumentert hos barn. Både små barn og hunder opplever verden gjennom kroppen, i bevegelse og lek.

 

Det er vist at når barn beveger seg allsidig i varierende omgivelser, utvikler de både selvfølelse, utforskertrang, motorikk og konsentrasjonsevne. Forskning viser også at barn som utsettes for et visst press, blir "herdet". De blir bedre til å mestre stress og utfordringer senere i livet. Det er altså ingen fordel å bli overbeskyttet. Det er derfor viktig for barn å få utforske verden og få testet ut hva de klarer.

 

Det er grunn til å tro at dette også gjelder valper og hunder. Vi bør tilrettelegge for fysiske og mentale utfordringer med økende vanskelighetsgrad. Selvoppfatningen kan styrkes av å styrke prestasjonene, og motsatt - prestasjonene blir bedre dersom selvoppfatningen er sterk. Det å tilrettelegge for mestring, gjerne via litt feiling, kan altså gjøre hunden mer trygg både på seg selv og omverdenen.

 

Veien til å føle seg bra, går gjennom å oppleve mestring!

 

 

 

 LES MER 

 TEMA - Naturlig hundetrening