Sykkel - feste til hund

Tips om hvordan du fester hunden når du sykler.

 

Tekst og foto: Kari Isingrud, 2017

Sikkerhet først...

Sykling med hund vil alltid innebære en viss risiko. Jo større og sterkere hund jo større er risikoen, men selv en liten vimsete hund kan forårsake velt og skade. Høy fart øker risikoen, og hjelm er obligatorisk, selvfølgelig.

 

Det er også viktig å lære hunden god sykkelkultur, slik at den blir forutsigbar og ikke gjør brå bevegelser og rykk. Hunden må lære å holde siden sin, kunne høyre og venstre og å passere, ikke ta plutselige drikke-eller tissepauser osv. Noen hunder er enklere å trene enn andre. Sterke hunder med jaktinnstinkt utgjør nesten alltid ekstra risiko: En katt over veien - og vips så ligger du på hue i ei elv (I know).

 

Sist men ikke minst - trygg sykling krever at syklisten er konsentrert. Stram line reduserer risikoen, det er viktig å se katten før hunden gjør det osv.

Strikk og sykkelfeste i styrerøret

Du kan få kjøpt ulike typer "antenner" og anordninger til å feste i styrerøret, ev. via overrøret på sykkelen. Dette er fleksible hundefester som bøyer seg noe om hunden trekker skeivt eller plutselig skjærer ut til en av sidene. Strikklina festes ytterst (lengst frem) på dette hundefestet. Hensikten er at strikklina ikke skal komme inn i hjulet og det skal gi behagelig og sikker kjøring med hund. 

 

Et hundefeste i styret har en betydelig ulempe, særlig om hunden er sterk og av den impulsive typen: Lemen i grøfta kan fort føre til syklist i grøfta. Farligst er det med vanlig sykkel, men også med sparkesykkel er dette en fare. Skal du sykle langs trafikkert vei må du stole 100% på at hunden, ikke løper ut i veibanen. Hvis du trener i områder der andre ferdes bør hunden bør være stødig på passeringer. Denne løsningen gir relativt dårlig fysisk kontroll på hunden. 

 

Denne løsningen passer godt for hunder som trekker bra, men er også brukbar om hunden har framdrift uten å trekke så mye. Det er syklisten som har hovedansvaret for å justere farten slik at lina holdes stram. Om hunden ikke vil løpe foran sykkelen er dette en dårlig løsning.

Strikk festet i syklistens magebelte

Sykling med hund festet i magebelte

Du kan bruke magebelte og feste hunden med strikkline på samme måte som ved snørekjøring. Her vil syklistens kropp dempe ev. rykk fra hunden. Dette gir muligens noe stødigere kjøring enn med hunden festet i styrerøret, men er fortsatt en risiko om hunden er sterk og uforutsigbar. Om man likevel skulle tryne er det antakelig skadepotensialet større for syklisten.

 

Og igjen: Skal du sykle langs trafikkert vei må du stole 100% på at hunden, ikke løper ut i veibanen, og hvis du trener i områder der andre ferdes bør hunden bør være stødig på passeringer. Denne løsningen gir litt mer fysisk kontroll på hunden.

 

Denne løsningen passer godt for hunder som trekker bra, men kan være brukbar om hunden har framdrift uten å trekke så mye. Om hunden stadig slakker lina er det fare for at den kan vikle seg inn i hjulet. Om hunden ikke vil løpe foran sykkelen er dette også en dårlig løsning.

Springer

Sykling med hund i springer

 En springer festes til seterøret på sykkelen og man sykler med hunden ved siden av seg. Det finnes litt ulike varianter på markedet. En kraftig fjær demper ev. rykk fra hunden. Springeren har et ganske lavt festpunkt og konstruksjonen gir mer stabil og sikker sykling. Ulempen kan være at noen hunder liker dårlig å løpe så nær sykkelen, de vil trekke ut til siden. Det er uansett vanlig at hunder trekker litt skjevt og dermed får de litt skjev belastning. En fare kan være at hunden løper inn i sykkelen, gjerne inn i forhjulet.

 

Denne løsningen passer dårlig for sterke hunder som trekker hardt. Da er de to andre løsningene bedre. Om hunden trekker moderat eller bare løper ved siden av uten å trekke, er springeren fin. Skal du sykle langs trafikkert vei er springeren det sikreste alternativet, fordi du har svært god fysisk kontroll på hunden. Da må springeren være montert på høyre side av sykkelen slik at hunden løper nærmest veigrøfta. Hvis hunden ikke er stødig på passeringer av andre folk og hunder, vil springeren gi deg ganske god fysisk kontroll.