Hjemme-alene-trening

De fleste små valper blir redde om de forlates alene. Dette er naturlig atferd. Utrygge hunder kan bjeffe, bråke, ødelegge ting eller gjøre fra seg inne. Valpen må gradvis vennes til å være alene.

 

Tekst: Kari Isingrud, 2019

For at vi mennesker skal kunne leve vanlige menneskeliv må alle hunder kunne være alene hjemme noen timer. Det er også praktisk at hunden kan være alene på fremmede steder, f.eks. hos en ”barnevakt”, eller når man reiser med hunden og om eiers livssituasjon endrer seg slik at man må flytte eller kanskje omplassere hunden. Dette må vi trene på!

 

Det er litt naturstridig for hunder å være alene, de er sosiale dyr akkurat som oss mennesker

Balanse mellom tilknytning og selvstendighet

En liten valp blir fort knyttet til og på en måte avhengig av menneskene sine. Det er fint, men samtidig må du trene på at valpen skal bli trygg og selvstendig, slik at den etter hvert føler seg trygg selv om du er ute av syne eller ute av huset. Du må se an valpen din og skape god balanse mellom tilknytning og selvstendighet. En ”klengete” valp som alltid dilter etter må ha en stor dose selvstendighetstrening.

Selvstendighetsøvelser bør begynne så snart valpen er trygg i sitt nye hjem og har blitt kjent med sin nye familie. Alle oppgaver som valpen løser på egen labb og på avstand fra deg gjør den mer selvstendig.

Små valper skal ikke forlates alene!

De fleste valper vil reagere med hyl og panikkaktig atferd, selv om du bare er borte noen sekunder. Dette er naturlig atferd. Tidligere anbefalte man at eier ikke skulle gå inn igjen til valpen før den var stille. Dette vet man i dag at er et dårlig råd, fordi panikkreaksjonen er en genetisk fundert følelsesreaksjon - "protestene" mot å være alene er i liten grad viljestyrt hos så små valper.

 

Les om separasjonsangst og hvorfor det er så viktig å sørge for at noen alltid er sammen med valpen den første tiden.

 

Den tidlige treningen går derfor ut på at du gjør dagligdagse gjøremål, og bare er borte noen sekunder eller minutter (avhengig av hvor utrygg/trygg valpen din er). En valp skal ikke være hjemme alene over lenger tid før den både er moden og trent for det. De fleste valper er ikke modne for reell hjemme-alene-trening, før de er minst fire måneder gamle.

 

Separasjonsangst kan oppstå dersom du går for fort fram i tilvenningen. Forbygging av hjemme-alene-problemer starter derfor med at valpeeier tar langferie, skaffer valpepasser eller tar valpen med på jobb. Vårt moderne hverdagsliv med lange arbeidsdager og begrenset ferie passer dårlig i den første valpetiden, men det er fullt mulig å finne løsninger som tar hensyn til unge valpers angst for å forlates alene. Dersom valpen skulle vise seg å bry seg null og niks om å være alene, så er det en bonus, men ferske valpeeiere må planlegge for at det tar tid før valpen er moden og trent for å være alene en hel arbeidsdag.

10 tips for vellykket alene-trening

 

 1. Selvstendighetstrening kan starte med en gang du får valpen, men fram til ca 4 måneders alder skal ikke valpen forlates alene annet enn i veldig korte perioder. Hvis akkurat din valp er trygg også når den er alene, er det selvfølgelig greit å gå fortere fram med treningen.

 2. ”Valpesikre” hjemmet – En valp kan begynne å kjede seg selv om den ikke er utrygg. Valpeikre hjemmet eller hunderommet slik at valpen ikke kan ødelegge noe eller skade seg.

 3. Bruk gjerne videoovervåking eller en app som registrerer lyd. Hvis du vet hva valpen faktisk holder på med når den er alene, og om den er rolig, blir det lettere å legge opp treningen riktig.

 4. Start treningen når valpen er rolig. Gi den en økt med rolig aktivitet slik at den er sliten, men ikke oppkavet. Gi den deretter tid til å roe seg ned etter hjemkomst, før alene-treningen starter

 5. Ha på radioen og gi den noe å gnage på. I de fleste hjem er det lyder når det er folk hjemme. Det kan være en stor overgang om man slår av radioen, slukker lyset og forlater valpen i et mørkt og dørgende stille hus. En radio vil gi vante lyder i huset og stenge ute lyder utenfra.

 6. Start alene-treningen på et avgrenset område. Det kan være lurt å stenge av et rom og bruke det som valperom. Valper vil være roligere på et avgrenset område. Det vil være mindre å passe på for hunder med vaktinstinkt, noen valper vil gå hvileløst rundt å lete etter menneskene sine om de har for stor plass, eller noen benytter muligheten til å oppspore artige ting å leke med mens de kjeder seg (henge i gardinene og sånt).

  Et valperom kan avstenges med en barnegrind som f.eks. denne grinda fra Jula. Det fine med en slik grind er at rommet virker mer åpent og luftig enn et rom med stengt dør.

  Først må du venne valpen til å være på dette avgrensede området: Det kan være lurt at den alltid får maten sin her, at den har fått litt rolig aktivitet og at den får noe godt å tygge på når den skal være der. Den kan ev. også ha teppet sitt/senga si der og ev. noen leker. Start med at den er der alene bak valpegrinda i korte stunder, mens du fortsatt er hjemme. Noen valper vil slappe av på rommet uten problemer, mens andre vil protestere - noen fordi de blir redde og noen fordi de bare vil være sammen med resten av familien! Her kommer din vurderingsevne inn i bildet. Hvis valpen ”får panikk” av å være avstengt fra resten av familien: Sett deg inne på valperommet til den roer seg (ikke gi valpen noen oppmerksomhet). Hvis den bare protesterer litt: Sett deg utenfor grinda. Etter hvert som den venner seg til plassen sin kan du gjenoppta normale rutiner og gjøremål i huset. Du kan også gradvis øke tiden valpen er på rommet. Hvis valpen er rolig og sover, så føler den seg trygg.

 7. Gradvis tilvenning til å være hjemme-alene. Start når valpen er moden for det og begynner å bli mer selvstendig. Når den er tilvendt valperommet sitt, kan du forlate huset. Kun noen minutter første gangen, og så kan tiden økes gradvis. Gå noen steg tilbake i treningen om valpen blir engstelig. Valpen skal føle seg trygg! 

 8. Vær rolig når du kommer hjem: Ikke lag stor ståhei når du kommer hjem. Det kan til og med være lurt å la valpen være litt på valperommet også etter at du har kommet inn, slik at den er rolig når den slippes ut. Noen synes det er litt hjerteløst å ikke kose masse med den glade lille valpen når man kommer hjem, men et tips kan være å bruke omtrent samme hilserutine på valpen som på ektefellen eller ungene, dvs. at det rekker med et "hei".

 9. Alene på fremmede steder. Valper oppøver selvstendighet når de må klare seg litt uten eier. Det kan være lurt å la noen du stoler på passe valpen innimellom. Når valpen din er trygg på å være hjemme alene, kan den lære seg at det også er trygt å være alene på fremmede steder. 

 10. Når treningen ikke virker
  Hvis valpen bjeffer og hyler når du forlater den kan det ha to svært ulike årsaker:

  1) At den er redd: Da har du gått for fort fram i treningen og må bruke mer tid på å oppøve trygghet. Bruk lenger tid å sitte i/utenfor valperommet. Benytt sjansen til å slå deg løs på sosiale medier, eller ta opp igjen hobbyer som strikking eller kryssordløsning... Fortsett med selvstendighetstrening. Når en valp får ulike nye utfordringer som den mestrer vil den gradvis oppøve generell trygghet og selvstendighet.

  2) Om valpen er en viljesterk type som hyler i protest over ikke å få være med, så har du også gått for fort fram i treningen! Om du er helt sikker på at valpen ikke er redd kan du ignorere slikt mas, dvs. lær valpen at når du leser avisen på utsiden av grinda nytter det ikke å mase seg til kontakt. Slike ”pågående” valper har gjerne flere former for ”oppmerksomhetssøkende atferd”. Bråk og krumspring for å få oppmerksomhet skal ignoreres: Du må være bevisst og ikke la valpen få mase seg til aktiviteter eller oppmerksomhet fra deg (husk at kjefting også er oppmerksomhet). 

 

Valp som sitter bak en valpegrind
Valp kuler'n på jobben
Valp sover i hundegården

Årsaker til hjemme-alene-problemer hos eldre valper og voksne hunder

Både rase, alder, personlighet og tidlige erfaringer har betydning for hvor godt hunder takler å bli forlatt alene. Redsel for å være alene kan f.eks. oppstå ved at valpen forlates alene for tidlig. Redselen kan også være knyttet til ulike hendelser i hundens liv. Dette kan være for eksempel flytting, at hjemmeværende begynner å jobbe, problemer kan oppstå etter en ferie eller kan skyldes manglende sosialisering. En hund med separasjonsangst er ofte sterkt knyttet til menneskene sine, og er ikke sjelden litt engstelig også for andre ting.  Eldre hunder kan bli mer engstelige  og få problemer med å være alene hjemme, f.eks. ved redusert syn og hørsel eller ved demens. Da hjelper kanskje ikke trening, og man kan ikke lenger la hunden være alene.

► TEMA: Valp

 

Les også om separasjonsangst