Valper og fysisk aktivitet

Valper blir sunne og glade av allsidig lek og aktivitet. Unge kropper trenger daglig fysisk aktivitet for å oppnå god helse og funksjonsdyktighet som voksne.

 

Tekst og foto: Kari Isingrud, 2018

Sprek kropp og god mental helse

Fysisk aktivitet gir utholdenhet, bedre motoriske ferdigheter som spenst, bevegelighet og hurtighet. Når muskler, sener og ledd er i bevegelse blir de både sterkere og mer tøyelige. Skjelettet blir kraftigere og tåler mer. Dyreforsøk viser at inaktivitet er skadelig for alle deler av kroppen. 

 

Hunder i et moderne samfunn har sterkt redusert bevegelsesfrihet, og er inaktive store deler av døgnet. De er hjemme og i ro mens eier er på jobb, mange ligger i bur som hindrer normal bevegelse, og båndtvang, trafikk og annet krever at hunder må gå mye i bånd. Skjelett- og muskelplager er ikke uvanlige hos hunder, og vi kan sannsynligvis forbygge det gjennom variert grunntrening fra valpestadiet.

 

Hunder blir også gladere av lek og trening. Det ser i alle fall slik ut! Valper er i bevegelse fordi de vil utforske og eksperimentere, de vil løse oppgaver og skaffe seg kunnskaper om seg selv og omgivelsene. Om aktiviteten er lek med andre hunder utvikler valpen i tillegg et godt hundespråk og lærer seg regler for sosial samhandling. Fysisk mestring gir selvtillitt!

Gjerne lenge, men ikke langt

Det er ingen grunn til å sette noen tidsbegrensning for hvor lenge en tur skal vare. Det er turens innhold som er avgjørende. En liten valp kan med fordel være på tur hele dagen om man tilrettelegger for det. Da er det en forutsetning at miljøet ikke er for stressende, dvs. at skogstur er fint, mens en bytur kan bli i meste laget. Valper skal altså ikke gå og gå på lange turer, men de kan gjerne være lenge ute på tur. La valpen gå i sitt eget tempo, og ta lange pauser der valpen faller til ro og kan legge seg ned å sove. En huskeregel er at jo yngre valpen er, jo større del av turen må bestå av pauser der du selv sitter i ro så valpen får undersøke, hvile eller sove.

 

Valpen må få undersøke omgivelsene i fred, det er slik den skaffer seg erfaringer. Eieren skal bare være en trygg veileder som observerer valpen, og rettleder eller hjelper bare når det er nødvendig.

Lett og allsidig aktivitet

Valper og unghunder trenger først og fremst allsidig aktivitet for å utvikle god grunnfysikk. Aktiviteten skal inkludere både moderat og høy intensitet, men ikke tung belastning.

 

Naturen er mangfoldig og uforutsigbar og er derfor en spennende trenings- og lekearena for hunder. I naturen får valpen varierte opplevelser for alle sanser, og den får brukt både hode og kropp. Det er morsomt å leke med naturgjenstander de finner, men det kan være en ubehagelig overraskelse å plumpe i en bekk. Slik får valpen kunnskap om omgivelsene og sin egen kropp.

Valpen bør gå løs om det er forsvarlig, og så snart den er fysisk i stand til å gå i terreng med litt utfordringer, bør turen legges utenfor veier og stier. Det varierte terrenget gir bedre trening og er langt mer spennende, enn det turer på grusvei eller asfalt er. Og sist, men ikke minst - naturen er en trygg plass der valpen kan få utfolde seg i sitt eget tempo og uten eierens styring og innblanding.

Det er umulig å gi generelle råd om hvor mye aktivitet en valp og unghund tåler. Dette er bl.a. avhengig av rase og individ. Gode rådgivere kan være oppdrettere, veterinærer og fysioterapeuter. Men viktigst av alt: Observer valpen din og bedøm selv!

 

Eksempler på hva en god leke- og treningsarena for valpen kan gi/inneholde:

 

 • mangfoldige sanseopplevelser og bevegelsesmuligheter
 • fysiske utfordringer tilpasset valpens ferdighetsnivå
 • rom for vilter lek
 • fred og ro og gjemmesteder
 • mange varierte spennings- og mestringsopplevelser
 • det litt usikre, uforutsigbare og ukontrollerbare
 • flyttbare ting
 • vann
 • er i stadig endring (mange små endringer, men ingen store)

 

Eksempler på allsidig aktivitet for en valp:

 

 • gå i ulendt terreng (i bakker, i lyng, over steiner, over bekker, på klopp, på sti)
 • krype under, hoppe over, gå i mellom, gå slalom, balansere
 • rusle, gå, løpe, hoppe, svinge, stoppe, vasse, svømme
 • snuse, titte, høre, undersøke, kjenne noe varmt og noe kaldt, smake
 • tenke, gruble, velge, løse problemer, mestre utfordringer
 • leke med andre hunder eller mennesker
 • ”snakke”, tulle, erte, knurre, boffe, bjeffe
 • lete, søke, finne
 • gnage, knaske, dytte, dra, grave, klore, karre

 

Og sist men ikke minst:

 

 • hvile, slumre, sove, kose…

 

Samojedvalpen Primus løper med en pinne han har funnet


Alaska huskyvalpen Jervi løper i skogen


Unngå overdrivelser

Pass valpen for overdrivelser av alle slag. Her er noen tips om aktiviteter som bør unngås eller begrenses:

 

 • Vill løping med bråstopp der framben og skuldre får stor ”trøkk”. Pinne- og ballkasting, samt svært bratte nedoverbakker og vill lek med andre hunder vil ofte gi slik belastning.

 • Lek og løping på hardt eller glatt underlag.

 • Hopp fra høyder/belastende hopping

 • Eier kan godt leke ”fysisk” med valpen, men overdreven drakamp og lekeslåssing bør unngås med mindre eier har kontroll og kan avslutte leken og roe valpen umiddelbart.

 

Like barn leker best?

Det er stor forskjell på raser. Tynne, lettbygde fuglehunder har andre forutsetninger for fysisk utfoldelse enn store, tunge raser, eller kortbeinte raser. Det viktige er at alle hunder trenger aktivitet som er tilpasset deres individuelle forutsetninger. En engelsk setter liker kanskje bedre å løpe, og har behov for eier som er glad i lengre turer. En stor og tung rase kan være mer utsatt for belastning og skade, men da er det særdeles viktig med variert og forebyggende fysisk trening.

 

Hunder og hunderaser leker også litt forskjellig. Noen elsker å løpe, mens andre liker best en liten brytekamp. Fysisk ulike raser bør treffes og leke litt sammen for sosialiseringens del, men skal valper virkelig leke og ha det moro sammen er det best om de har noenlunde likt lekemønster og fysiske forutsetninger.

 

Det beste er om valpen har noen bestevenner som den kan treffe jevnlig og som den leker godt sammen med, uten stress, frustrasjon og konflikter. Det er ikke heldig om valpen piper, hyler eller bjeffer overdrevent, og virker ”hyper” eller stadig kommer i konflikt under lek med andre hunder. Litt småkonflikter i ny og ne er bare positiv læring for valpen, men vedvarende frustrasjon eller ”bråk” under lek kan utvikle seg til aggresjon. Du kan gå inn å regulere lek som utvikler seg til bråk, men det viktigste er å finne gode, sosiale lekekamerater til valpen.

 

 Video av alderstilpasset aktivitet: Primus Snøtroll på tur