Fysisk trening:

► Koordinasjon og balanse

Flinke turhunder har god koordinasjon og balanse. Dette trenes naturlig opp om man er ofte på tur i krevende terreng, men kan også oppøves gjennom mer bevisst trening i hverdagen.

 

Tekst og foto: Kari Isingrud, 2018

Koordinasjon er en kompleks samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Koordinasjon krever et samspill mellom sansesystemet, hjernen og nerve- og muskelsystemet, og utvikles gjennom modning, vekst og trening. For å utvikle koordinasjonsevnen, kreves stadig nye utfordringer, og erfaringsmessig er dette en type trening som hunden synes er både morsom og utfordrende.

Morsom og nyttig trening

Koordinasjonstrening kan omfatte mange delelementer som f.eks. balanse, reaksjonsevne, rom-orientering, samt koordinering mellom øye og andre kroppsdeler som ben, labber, munn osv. Hunder med god koordinasjon vil stole på kroppen sin, og vil kunne mestre svært vanskelig terreng, som f.eks. på toppturer i fjellet. I tillegg er denne type trening viktig både for skadeforebygging og skaderehabilitering

 

Eksempler på koordinasjons- og balanseøvelser:

 

 • Balansere på et lekestativ eller på en tømmerstokk

 • Gå "vippa" og andre hindre i agility

 • Gå på ei klopp, gå i ur, og å steingå ei elv når man er på tur

 • Gå på en stige som ligger på bakken, klatre en stige gradvis brattere vinkel, eller gå et gjerdeklyv

 • "Snurre" på en planke eller en smal benk

 • "Sitte bamse", "sitte bamse" på en stein, "snurre" på en stein eller på en trampoline

 • Fange godbiter, som kastes, med munnen. Fange en ball som kastes via en vegg med munnen, fange godbiter som kastes mens hunden balanserer på en stubbe

 • Gjøre lydighetsøvelser o.l. på ustødig underlag eller i bratt ulendt terreng

 • Gå i krevende terreng

 • Trykke på "knotter" med nese eller labb

 • Lek med andre hunder

 • Gjøre noen av de samme øvelsene som over, men med kløv på, gradvis økende vekt i kløven... 

Hund og barn balanserer på en trestamme
Grethe og hunden Termos går over et gjerdeklyv
Amerikansk bulldog Blenda sitterbamsepå en stor stein