► Leirplassen

Leirplassen er hjemmet vårt når vi er på tur. Det er viktig at den er trygg, koselig og praktisk

 

Tekst og foto: Kari Isingrud, 2018

Finn en fin leirplass

Når du skal finne leirplass er det lurt å bruke kartet og finne fine, aktuelle leirplasser før turen starter, mens det endelige valget tar du underveis på turen.

 

Leirplassen bør ligge:

 

  • nær rent vann
  • tørt, på ganske plant underlag
  • i ly for sterk vinden, men på sommeren kan litt luftning gi mindre insekter
  • om vinteren: Utenfor rasfarlig område
  • utsikt? i sol eller skygge? morgensol eller kveldssol? - alt etter årstid, forhold og preferanser

 

Hva er lov?

Det er Allemannsretten og Friluftsloven som regulerer dette. I lavlandet kan du slå leir i to døgn uten tillatelse fra grunneier. I høyfjellet og i områder fjernt fra bebyggelse kan du ha leiren lengre, forutsatt at oppholdet ikke fører til nevneverdig skade eller ulempe. Leiren må uansett ligge minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte.

 

Du må sjekke om området er et verneområdet - da kan det gjelde spesielle regler. Andre lover og forskrifter kan også forby leirslagning. Som regel vil dette være skiltet. Det kan gjelde ved drikkevannskilder eller andre områder.

Du bør alltid ta miljøhensyn og ikke slå leir i sårbar natur. Bruk gamle leirplasser der de finnes, i stedet for å etablere en ny.

Her kan du lese mer om hva som er lov: Allemannsretten

 

To kvinner sitter ved frokostbålet en vinterdag og prater og drikker kaffe

Organisering av leirplassen

Dersom vi er mange på tur i lag, kan det være lurt å tenke litt på hvordan leirplassen organiseres:

 

  • hvor skal teltene stå/ soveplassene ligge?
  • Hvor kan vi lage mat og samles for sosialt samvær?
  • Hvor skal vi gå på do?
  • Hvor skal hundene luftes?

 

Les også om telt, tarp, lavvo og andre former for "tak" over hodet.

 

Når du forlater leirplassen skal du kun etterlate deg to ting:

Ingenting og takk!