På tur på is og holke

Med mye erfaring kan hunden lære seg «å lese» isen, og bli flink til å gå på isete underlag. Her er noen tips til hvordan hunden kan få den erfaringen den trenger.

 

Tekst: Kari Isingrud, 2020

Start treningen på en vei med en blanding av blank is og et snølag der hunden får godt friksjon, f.eks. en vei eller en skogsbilvei som brøytes.  Her vil hunden lære å se an underlaget. La gjerne hunden gå løs (eller i langline), og la den bestemme farten selv. Hvis hunden trekker i bånd vil den lettere få glippetak. Med mye erfaring vil hunden forstå at den grå, blanke isen er glatt, mens de hvitere områdene gir feste under potene. Legg merke til hvordan hunden etter hvert velger underlag med friksjon, eller setter farten ned på blank is.  Vær alltid forsiktig med unghunder eller andre som liker å rase rundt, slik at de ikke skader seg. Eldre eller syke hunder, som har vondter eller nedsatt førlighet, bør også unngå å gå på glatt underlag.

 

Stier vil ofte også ha noen partier med is og noen uten. Dette hjelper også hunden til å gjenkjenne og mestre isete underlag.

Du kan trene på vann med stålis. Det er en fin anledning til å lære hunden å tilpasse bevegelsene sine til det glatte underlaget. La først hunden få mye erfaring med å gå løs (eller i langline). Deretter kan den gå i bånd, eller trekke deg på spark. Da vil den etter hvert lære hvor hardt den kan trekke uten å «spinne» på isen.

Hund med stivt blikk på glattisen

Full konsentrasjon på glattisen!

Hund og mann på tur på en glatt vei i vinterskogen

Gå på veier som har partier med blank is

Mann og hund går i isblokker

Tren på bratt og glatt underlag

Den største utfordringen er isete, bratte bakker og områder med mye issvuller eller isblokker. Det kan også læres, men enkelte steder er det for glatt til at hunden kan ta seg fram. Da kan hunden lære å finne alternative ruter.

 

Unngå nysnø på blank is til hunden har fått mye erfaring, men den virkelig erfarne hunden vil også kunne lære seg at isen ikke alltid kan ses. Det er rett og slett kjempegøy å se hvor flink en hund kan bli både til å forstå og å mestre is og holke, om den bare får nok erfaring!