► Pass opp for hoggorm

Vi nyter sommeren med turer i skog og mark, og deler våre beste tips for å unngå hoggormbitt og følgeskader. 

 

Tekst og foto: Kari Isingrud, 2018

5 hoggormtips for hundeeieren

  • NYT TUREN! Ikke la hoggormen ødelegge turgleden for deg – det er tross alt sjelden at hunder blir bitt, og enda sjeldnere at hunder får varige skader av det

  • PASS PÅ i utpreget hoggormterreng. Dette er veikanter, lyngheier, myrer, hogstflater, åpne skoger og enger, gamle setervoller og solvarme lier og bakker - når du går slikt terreng kan det være lurt å la hunden gå bak deg. Du har selvfølgelig godt fottøy slik at ormen ikke kan skade deg! Går du sammen med noen - be dem gå først. Gode venner ofrer seg selvfølgelig for hunden 😁 April til oktober er hoggormtid i Sør-Norge. På vestlandet og steder med mildere klima kan ormen være aktiv allerede i februar.

  • TRYGGE FORHOLD: Hoggorm påtreffes sjelden over 1000 meters høyde eller i Nord-Norge. I skyggefulle skoger er det også ganske trygt for hoggorm. Noen sier at hoggormen ikke liker seg der det er mye maur. Hoggormen elsker varmen, mens hunden din liker det litt kjølig. Om sommeren er det altså flere grunner til å legge hovedturen til kjøligere tider på døgnet f.eks. tidlig om morgenen eller i kveldingen. På regnsværsdager, og på overskyede, kjølige dager er hoggormen mer sjelden å se.

  • TRAMP I BAKKEN! Mange mener at hoggormen rømmer om du tramper i bakken.Vi har ikke den erfaringen, men det skader ikke å trampe litt.

  • Hvis hunden blir bitt, bær den om du kan, eller gå rolig til bilen. Kontakt alltid veterinær umiddelbart.

 

Les mer om hoggormen: https://no.wikipedia.org/wiki/Hoggorm

 

Hvor farlig er hoggormbitt?

Det kan variere hvor mye gift som sprøytes inn. Hele 30 % av hoggormbittene er såkalte tørrbitt der det ikke sprøytes inn gift i det hele tatt. Noen bitt fører bare til en liten lokal hevelse, men hunden kan også bli alvorlig syk. Evidensia oppgir en dødelighet på opp til 4 % av hundene som blir bitt. Et bitt er farligere for små hunder enn for store, fordi de små har mindre kroppsmasse.

 

Bittstedet vil også ha betydning for hvor alvorlig det er. Dette skal ikke hundeeier vurdere selv, men ta med hunden til veterinær for vurdering. De fleste hunder blir helt friske etter hoggormbitt, men noen får nedsatt kondisjon en stund.

Hoggorm
Hund med hoggormbitt i foten
Hund som ligger på drypp hos veterinær

Symptomer

Symptomer rundt bittstedet er smerter, hevelser, varme og rødhet. Slike reaksjoner opptrer som regel raskt. Den lokale hevelsen kan bre seg videre fra bittstedet. Oppkast, magesmerter og diare kan forekomme. Ved spredning til lymfekjertlene vil disse hovne opp. Giften påvirker også nervecellene. Dette kan føre til forstyrrelser i hjerterytme og åndedrett. Da kan hunden få høy puls og sjokkreaksjoner. En forgiftning etter hoggormbitt kan skade flere indre organer, men som sagt - som regel går det bra, heldigvis!  

Hva gjør du om hunden blir bitt?

Alle hunder bør sjekkes av veterinær så raskt som mulig. Bær hunden om du kan, eller gå rolig til bilen. Bittstedet skal ikke røres.

Før var det vanlig at hundeeieren fikk "hoggormtabletter" med kortison av veterinæren, men nyere forskning viser at kortison mot hoggormbitt også kan ha skadelige effekter, og at det gir falsk trygghet. 

 

Derfor skal veterinær vurdere hvert enkelt tilfelle før behandling iverksettes. Hvis du er på langtur og langt unna bil og hjelp, bør du om mulig ringe og rådføre deg med veterinær.

 

Les hva Evidensia skriver om hoggormbitt og behandling:

http://xn--ssiden-hua.evidensia.no/om-hoggormbitt-pa-hund-og-katt/