► Hunders normale søvn- og aktivitetsbehov

Hvor mye aktivitet trenger en hund om dagen? Og hvor mye bør den sove eller hvile?

 

Tekst: Kari Isingrud, 2020, oppdatert 21.01.2022

Hva er aktivitet?

Aktivitet er alt som ikke er hvile. Eksempler er å løpe, leke, hoppe, balansere, snuse, stå eller ligge og observere osv. En aktivitet kan altså være intensiv eller rolig - aktivitet er alt som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå.

 

Forskning fastslår at søvnbehovet varierer betydelig blant hunder. Det betyr selvfølgelig at aktivitetsbehovet også varierer mye. Rolige hunder vil lettere tilpasse seg et rolig liv, mens vi må være spesielt oppmerksomme på behovet til unge hunder og hunder av aktive raser.

 

Hva sier forskningen om hunders aktivitets- og søvnbehov?

Her er noen funn:

 

 • Vitenskapskomitéen for mattrygghet viser til seks ulike forskningsrapporter og konkluderer med at friske voksne hunder hviler fra 7.7 til 12.9 timer pr. dag. (Copley et al., 1976; Ettinger and Feldman, 2010; Lucas et al., 1977; Takahashi et al., 1981; Tobler and Sigg, 1986; Wauquier et al., 1979).
 • Søvnbehovet avhenger av hundens alder: Valper sover vanligvis mer, unge voksne og eldre hunder sover mindre. (Kis et al., 2014). En studie viste at valper sover omkring 11 timer i døgnet når de er 16 uker gamle (Kinsman, R. et.al., 2020)
 • Hunder sover mer etter økt aktivitet. (Kis et al., 2014).
 • Hunder som var sosiale med mennesker og som fikk mer tur falt fortere i søvn, og brukte mer tid i rolig søvn enn hunder som hadde vært mindre aktive om dagen (Kis et al., 2014). Hunder er "sosiale sovere" - ca. 86 % av hunder som fikk velge selv, valgte å sove i nærheten av menneskene sine (Kinsman, R. et.al., 2020)
 • Miljøet har betydelig innvirkning på mengden søvn. Nyhetsinnslag i miljøet førte til at hundene sov betydelig mindre. (Adams and Johnson, 1993).
 • Hunder i beriket miljø sov 60-71% av natten og 30-37% av dagen. (Kis et al., 2014). Hunder på hhv. 16 uker og 12 mnd som sov i eget hjem, sov ca. 7 timer om natten og 4 om dagen (Kinsman, R. et.al., 2020)
 • Sovesyklusen hos hunder inkluderer dyp søvn, men også en betydelig mengde slumring. Hunder trenger små hvilepauser i løpet av dagen. (Kis et al., 2014).
 • Det er stor individuell variasjon både i mengde søvn og søvnmønster hos hunder. (Adams and Johnson, 1993; Kis et al., 2014; Tobler and Sigg, 1986)
 • Hunder blir antakelig glade av å løpe. Forskning viser at hunder (og mennesker) som løper  produserer stoffer som skaper gode følelser (endocannabinoider) og demper smerter (endorfiner). Nevrokjemiske stoffer som frigis ved trening kan også virke positivt på depresjon og angst. (Psychology today, 2012)
 • Vi trenger mer forskning om hunder og søvn for å kunne uttale oss bastant om temaet. Noen av studiene det henvises til er små, med få hunder.   

 

To samojedvalper leker med pinner
Valper som leker
Valp ligger bundet

Valper: 5-8 uker gamle

Når valper blir 5-6 uker gamle begynner de virkelig å myldre omkring. De leker med mor og søsken, de prøver ut og lærer sosialt samvær med både to- og firbente i familien. Om de får være ute i et stimulerende miljø begynner de å undersøke mer og mer.

 

Forskningen viser altså at voksne hunder sover ca. 8-13 timer i døgnet. Små valper sover noe mer, men de sover gradvis mindre og allerede ved 16 ukers alder sover de omtrent det samme som voksne hunder.

 

Jeg har selv gjort en svært uhøytidelig undersøkelse blant noen få oppdrettere om aktivitetsnivået hos valper i alderen 6-8 uker, altså de siste to ukene før levering til nye eiere. Dette er alle relativt aktive raser (samojed, amerikansk bulldog og whippet). Alle oppdretterne understreker at dette er anslag og ikke nøyaktige målinger. Det kan også være litt ulik definisjon på hva den enkelte regner som aktivitet. En oppsummering av tilbakemeldingene:

 

 • De fleste anslår etter hukommelsen 4-5 økter på 30-90 våkne/aktive minutter pr dag, dvs. opp til 7,5 aktive timer pr. dag.

 • En oppdretter hadde valpekull og observerte valpene. Valpene hadde mer eller mindre fri tilgang til romslige, stimulerende uteområder om dagen. Hun rapporterte jevn veksling mellom aktivitet og hvile gjennom dagen, omtrent 12 timer våkne og i aktivitet og 12 timer søvn i 6-7 uker alder. I alderen 7-8 uker endret mønsteret seg. Valpene var mye mer aktive når de var våkne, men sov mer. Anslag: Omkring 10 timer aktivitet og 14 med søvn

 • En oppdretter oppgir at valpene i 7-8 ukers alder gjerne springer et par kilometer pr. tur når de løper løse. De kan leke 1 time uten problem i et sandtak de tas med til. Hun oppgir også at valpene blir fortere trøtte når de får mer areal å løpe på.

 • Hundevalper på 6-8 uker veksler nokså jevnt mellom aktivitet og hvile gjennom hele dagen.

 

Disse oppdretternes observasjoner ser ut til å passe veldig godt med forskningen: Små valper sover kanskje 12-17 timer i alderen rett før levering til sine nye hjem. De sover mer jo mer aktive de er, og de er mer aktive i berikende og nye miljøer.

 

Valper 8-16 uker: Den første tiden i nytt hjem

Når valpene kommer til sitt nye hjem er de altså vant til å være mye i aktivitet, noen så mye som 7-10 timer om dagen! Ved 16 uker sover de i gjennomsnitt 11 timer i døgnet, noen litt mer, andre litt mindre. Det betyr i gjennomsnitt 13 våkne timer i døgnet. Dette er kanskje mye mer enn hva de fleste ferske valpeeiere har regnet med? Rolige hundetyper er antakelig mindre aktive, men alle valper er ved levering vant til mye aktivitet, lek og moro sammen med kullsøsken.

Anslagene ovenfor kan brukes som rettesnor for nye hundeeiere når de får valpen i hus. Vi skal likevel huske på at søvnbehovet er individuelt og kan variere en god del. Hvis den nyankomne valpen er frisk, er det ikke nødvendigvis noe å bekymre seg for, men man bør være mer obs om en valp sover mye mer eller mindre enn dette. Da kan det være lurt å snakke med noen med god hundefaglig kompetanse som kan vurdere valpen og miljøet i sin helhet. 

 

Hvis nye valpeeiere skal gjøre overgangen fra oppdretter så myk som mulig bør man ta hensyn til det naturlige mønsteret mellom hvile og aktivitet som valpene har hatt hos oppdretter

 

 • I starten bør det veksles mellom aktivitet og hvile jevnt gjennom dagen, slik valpen har hatt det hos en dyktig oppdretter. Dessverre er det helt urealistisk for de fleste å tilrettelegge for opp mot 7-13 interessante våkentimer for valpene, så da må vi gjøre det beste ut av det. Anslagsvis bør total aktivitet være absolutt minimum 2-5 timer for rolige valper, og 4-8 timer (!) for aktive og energiske valper. Aktiviteten bør fordeles på 4-5 økter, og bør bestå av både rolige og litt mer intense aktiviteter. En nøkkel til god våkentid for valpen kan være at den får delta mest mulig i familiens hverdagsliv, istedet for å stues vekk i bur eller binge for å sove.

 • I en moderne familie vil normal døgnrytme være ca. 8 timers søvn, 8 timer jobb og 8 timer familieliv. En ev. ny døgnrytme for valpen, som passer den nye familien bedre bør innføres gradvis over lang tid.

 • Valpen er vant til lek med kullsøsken, og flinke oppdrettere sørger for et variert fysisk oppvekstmiljø. Det gir valpene en svært varierte aktiviteter og opplevelser. Nye valpeeiere bør forsøke å etterligne slik variasjon. Valpetreff med andre valper vil være fint, men lek og samspill med barn og voksne i familien er også fint. Tur i skogen, helst løs i variert terreng, vil gi valpen svært varierte fysiske og mentale erfaringer. Variert sansebruk er fint, og søksoppgaver anbefales spesielt. Snuseturer der det har gått mange andre hunder kan bli en intens og stressende opplevelse for valpen/hunden.

 • Aktivitetenes intensitet bør variere, men valpen skal gradvis erfare mer intens aktivitet. Valpen skal utvikle styrke i takt med at kroppen vokser. En aktiv, ustresset valp i et rikt miljø, vil selv gi signaler om hvor aktiv den vil være, og hvor mye hvile den trenger. Når den trenger hvile skal den få hvile uforstyrret! Regelrett herjelek med barn eller andre hunder bør begrenses. 

 • Sørg for at valpen får kvalitetssøvn de timene den faktisk sover. Det betyr at den må skjermes for bråk og aktivitet i hjemmet, slik at den f. eks. ikke forstyrres (eller fristes) av lekende, støyende barn. Om natten bør den få sove nært menneskene sine dersom den ønsker det. 

 • Hvis valpen er urolig, ødelegger inventaret, driver intens valpebiting osv. er det all grunn til å vurdere om den får dekket sitt grunnleggende aktivitetsbehov. Hvis man ikke klarer å aktivisere nok selv, kan det være lurt å finne en snill valpepasser som kan hjelpe til. Og som både forskningen viser og enkelte oppdrettere påpekte: Intens aktivitet fører til at hunden sover mer – så hundeeier må vurdere om det er en god balanse mellom rolige og intense aktiviteter. Det er selvfølgelig viktig at valpen lærer å være rolig, men valpens basisbehov for aktivitet må ivaretas først.

 • Med riktig og tilstrekkelig aktivisering er det antakelig ikke behov for roligtrening eller sovehjelp: Friske hunder hviler når aktivitetsbehovet er dekket! Ingen har vel hørt om oppdrettere som må hjelpe valpene til å sove?

  Problemet med å roe seg ned oppstår først og fremst når hunden får for lite eller feil aktivitet, hvis sovemiljøet er urolig, eller hunden generelt er utsatt for mye uro og stress. Da må man først sette inn tiltak mot slike årsaker. Når dette er på plass kan roligtrening og sovehjelp, brukes for å hjelpe de mest urolige valpene å hvile. Hvis unghunden utvikler annen problematferd er økt sunn aktivisering et tiltak som alltid bør inngå i vurderingen. Men vi skal også huske at en hund som har vært i aktivitet kan trenge tid og litt hjelp til å roe seg ned igjen. Hunder og særlig valper bør, som nevt, alltid har et sted å hvile som er skjermet fra ståk og støy i familien.

Unghunder

Fra 8-9 måneders alder er valper å betrakte som tenåringer. Da har tispene fått sin første løpetid, hannhundene har begynt å løfte på beinet og de første tegnene på puberteten er overstått. En ett år gammel hund kan sammenlignes med en ungdom på ca. 16 år.

Også unghunders naturlige aktivitetsbehov vil variere mye mellom raser og individer, men i denne alderen kan mange være veldig aktive. Som nevnt over viser forskningen at unghunder sover mindre enn voksne hunder. Det betyr altså at det ikke er noe unormalt om unghunden sover mindre enn 8-13 timer søvn i døgnet! Likevel er det antakelig lurt å sette inn enkle tiltak slik at hunden ikke blir "umulig" å ha i hus. Økt aktivitet og mer intens aktivitet er et slikt tiltak, som med hell kan kombineres med nedroingstiltak etter aktivitet. 

 

Hvis man skal dra noen konklusjoner om unghunders aktivitetsbehov må det være at når søvnbehovet er dekket er det mange timer igjen av døgnet. En god porsjon av disse timene bør ideelt sett fylles med aktiviteter som er varierte og meningsfulle for unghunden. Øystein Ahlstrøm ved NMBU påpeker at hunder er naturlige langdistanseløpere. Dette tilsier at hunder har et grunnleggende behov for å løpe og å være i bevegelse. Det er kunnskap om hunders medfødte atferd og egenskaper vi må omsette til praksis og etter beste evne tilpasse til vår egen hund.

 

Voksne hunder

Voksne hunder er som regel mye mer tilpasningsdyktige enn valper og unghunder. De fleste klarer antakelig å tilpasse seg familiens livsstil, selv om de ideelt sett kunne være mer aktive. Det er likevel undersøkelser som kan tyde på at mye hvile og lite aktivitet kan føre til problemadferd. Forskning.no refererer til «hundepsykologen» Anders Hallgren som observerte dette. Han utførte en undersøkelse med 215 hunder. Og fant ut at hunder som hvilte mer enn 18 timer i døgnet hadde større risiko for å utvikle problemadferd. Problemadferden ble også sterkere hos de som hvilte mer enn 20 timer i døgnet. I den gruppen som hvilte mindre enn 18 timer, fant han bare mildere former for problemadferd. Han påpekte også at om man aktiviserer understimulerte hunder, så hjelper det ofte på problemadferden.

Hund som har ødelagt et kosedyr

Roligtrening

Valper og hunder som ikke klarer å roe seg er veldig vanlig. Den desidert mest leste artikkelen på vår nettside er «Rolig hund på en-to-tre». På nett, i facebookgrupper osv. er et av de vanligste spørsmålene hvordan man skal få valpen eller hunden rolig hjemme. Det mest vanlige svaret er «roligtrening» og "sovehjelp". Stressproblemer, overstimulering, og forslag om kastrering og medisinering blir også nevnt. Kun et lite mindretall foreslår økt aktivisering og mer fysisk trening, eller at man skal se på valpens sovemiljø.

 

Hvis hundens øvrige basisbehov er tilferedsstilt, og hunden likevel ikke klarer å roe seg - ja, først da er det rettferdig å begynne med roligtrening. Roligtrening skal altså ikke komme i stedet for nok sunn aktivitet og et godt sovemiljø, men skal være en reell hjelp for valpen til å finne ro når den faktisk trenger å sove. Vi må passe spesielt på at vi ikke passifiserer en valp/hund som har overskuddsenergi. Det er faktisk ikke så lett å skille mellom en overstimulert, en feilstimulert eller understimulert hund. De vil ofte vise nokså like symptomer: Stress, uro, småbiting, bjeffing, masing osv. Det kan også være vanskelig å skille mellom en passiv hund og en rolig, sunt hvilende hund. En passiv hund kan være fint for eier, men det er slett ikke sikkert at det er like fint for hunden.

 

Sjekk disse artiklene også:

 

 

Obs! Tips oss om du kjenner til forskning på hunders aktivitetsmønster, aktivitetsbehov o.l.

 

 

REFERANSER

Tren bikkja som en toppidrettsutøver, forskning.no, 2012, https://www.dn.no/trening/tren-bikkja-som-en-toppidrettsutover/1-1-1883636

Fysisk aktivitet, snl.no, https://sml.snl.no/fysisk_aktivitet

Aktivitet, snl.no, https://snl.no/aktivitet

Copley M.P., Jennings D.P., Mitler M.M., (1976) A study of continuous forty-eight hour sleepwaking recordings in five dogs. Sleep Res. 5, 94.

Ettinger S.J., Feldman E.C., (2010) Kapittel 59, i: Textbook of Veterinary Internal Medicine. Saunders, Elsevier, s. 234

Lucas E.A., Powell E.W., Murphree O.D. (1977) Baseline sleep-wake patterns in the pointer dog. Physiol. Behav. 19, 285.

Takahashi Y., Ebihara S., Nakamura Y., Takahashi K., (1981) A model of human sleeprelated growth hormone secretion in dogs: Effects of 3, 6, and 12 hours of forced wakefulness on plasma growth hormone, cortisol, and sleep stages. Endocrinology 109, 262–272.

Tobler I., Sigg H., (1986) Long-term motor activity recording of dogs and the effect of sleep deprivation. Experientia 42, s. 987–991

Wauquier A., Verheyen J.L., Van Den Broeck. W.A.E., Janssen, P.A.J. (1979) Visual and computer-based analysis of 24 h sleep-waking patterns in the dog. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 46, 33–48.

Kis A., Szakadát S., Kovács E., Gácsi M., Simor, P., Gombos F., Topál J., Miklósi Á., Bódizs R., (2014) Development of a non-invasive polysomnography technique for dogs (Canis familiaris). Physiol. Behav. 130, 149–156.

Adams G.J., Johnson K.G., (1993) Sleep-wake cycles and other night-time behaviours of the domestic dog Canis familiaris. Appl. Anim. Behav. Sci. 36, 233–248.

 

Kinsman, R., Owczarczak-Garstecka, S., Casey, R., Knowles, T., Tasker, S., Woodward, J., Da Costa, R., & Murray, J. (2020). Sleep duration and behaviours: A descriptive analysis of a cohort of dogs up to 12 months of age. Animals: An Open Access Journal from MDPI, 10(7).https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32664232/